(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Lapuan tuomiokirkkoseurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2018

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin viran 1.-31.8.2018.

Seurakuntapastorin virkaa hakevan tulee olla pappisvihkimyksen saanut pappi tai pappisvihkimykseen vaadittavat opinnot suorittanut teologi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavalta edellytetään KL 6:33 § mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 § mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Pappien tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi tuomiokapitulista saatava nimikirjanote. Hakijat, varsinkin muut kuin papit, voivat liittää myös vapaamuotoisen CV:n.

Tehtävässä voidaan soveltaa kuuden kuukauden koeaikaa.

Seurakuntapastorin virkaan valittavalta toivotaan:
- jumalanpalveluskeskeistä näkemystä seurakuntaelämästä
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- innostusta vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
- valmiutta vastuuseen eri työaloista, johon kuuluu lähiesimiehen tehtävät ja työryhmätyöskentelyä
- valmiutta yhteistoimintaan yli työala- ja järjestörajojen
- osallistumista rippikoulutyöhön
- sairaalasielunhoidon ja lähetystyön osaaminen katsotaan hakijalle eduksi

Toivomme, että valitulla henkilöllä olisi mahdollisuus aloittaa viranhoito 1.10.2018 alkaen. Palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.

Hakemukset tulee toimittaa 31.8.2018 kello 15:00 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille sähköisesti KirkkoHR-palvelun kautta.

Haastattelut pidetään maanantaina 24.9.2018. Kirkkoneuvosto antaa lausunnon tuomiokapitulille 25.9.2018 kokouksessaan.

Lisätietoja antaa tuomiorovasti Matti Salomäki, p. 044 7276996.