(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori
Tampereen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.5.2018

Tampereen Eteläinen seurakunta etsii yhteisönsä perustyön virkaan
SEURAKUNTAPASTORIA

Eteläisessä seurakunnassa on kaksi kristilliseen kasvatukseen sijoitettua pappia, joista toisen tehtävänkuvauksessa ja työnjaossa on painopisteenä rippikoulutyön organisointi ja rippikoulujen toteutuksen suunnittelu, sekä rippikoulun jälkeinen nuorisotyö.

Haettavana olevan viran tehtäväkuvan painopiste on seurakuntapastorin perustyön ohella työ perheiden kanssa, erityisesti varhaisnuorisotyön, ala-asteiden kouluyhteistyön ja pyhäkoulutyön alueella. Tehtävän hoitamiseen sisältyy viikonloppuleirejä. Valittava toimii vuosittain yhden tai kahden rippikoulun vastaavana vetäjänä. Virka sijoittuu tällä hetkellä Viinikan lähikirkon työntekijätiimiin.
Ala-asteiden kouluyhteistyö sisältää päivänavauksia, oppituntivierailuja, koulujumalanpalveluksia, koulujen kanssa yhteistyössä järjestettäviä retkiä ja -leirejä sekä koulujen toiveesta myös päivystyksiä ja opettajien tukemista.
Valittavalla henkilöllä tulee olla pappisvihkimys, ja hänen tulee olla kykenevä aloitteelliseen ja itsenäiseen työhön tasavertaisen tiimityön lisäksi, toimintaympäristön haasteiden mukaan.

Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmä 601 mukaisesti. Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2018 alkaen.
Virkaan valitun tulee esittää selvitys terveydentilastansa sekä kirkkolain 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virassa voidaan soveltaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli kuultuaan Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvostoa.
Ilmoittautumiset seurakuntapastorin virkaan 25.5.2018 klo 12:00 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.

Valintaprosessiin liittyvät haastattelut järjestetään 6.6.2018.
Tiedusteluihin vastaavat: johtava kappalainen Antero Eskolin (050 511 8985), antero.eskolin@evl.fi, kirkkoherra Jussi Mäkinen (050 554 2461) jussi.makinen@evl.fi