(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori (Suodenniemi ja Mouhijärvi)
Sastamalan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Sastamalan seurakunnassa on täytettävänä seurakuntapastorin virka 1.1.2021 alkaen.

Seurakunnan pappien työnjaon mukaisesti virkaan kuuluu vastuu Suodenniemen ja Mouhijärven kappeliseurakuntien toiminnasta. Virkaan valittavan eduksi luetaan kokemus seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta. Kappeliseurakunnat odottavat papilta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, helppoa lähestyttävyyttä, valmiutta toiminnan suunnitelmalliseen kehittämiseen, innostavaa ja rohkeaa työotetta sekä taitoja vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista toimintaan. Viran kelpoisuutena on teologinen loppututkinto ja pappisvihkimys.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 23.10.2020 klo 16:00 mennessä.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Vesa Aurén (050 314 9001, vesa.auren@evl.fi) ja ma. seurakuntapastori Pirjo Parviainen puh 050 314 9002.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.