(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori (Kuokkalan alueseurakunta)
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2020

Seurakuntapastorin tehtävään kuuluu jumalanpalvelusten, toimitusten ja muun yleisen seurakuntatyön lisäksi erityisesti alueen varhaiskasvatuksen työalapappina toimiminen ja rukous- ja retriittitoiminnasta vastaaminen. Arvostamme yhteistyökykyisyyttä ja innostusta tehdä työtä erityisesti lasten ja perheiden parissa. Sijaisuuden ajoittuessa kesäaikaan kyky toimia monipuolisesti papin tehtävissä korostuu.

Viransijaisuuteen valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Viransijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).

Viransijaisuuteen valittavan tulee joko olla papiksi vihitty tai täyttää kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyt papiksi vihittävän kelpoisuusehdot (Lapuan hiippakunnassa on pappisvihkimys toukokuussa). Niille pappisvihkimystä hakeville teologeille, jotka saavat kutsun haastatteluun seurakuntaan ja joita ei vielä ole haastateltu tuomiokapitulissa, on kapitulin haastattelu Seinäjoella 11.2.

Sijaisuusaika on 21.4.2020-16.10.2020.

Sijaiseksi valittavan tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdot. Sijaisuuteen valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla.