(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori (kasvatuksen pappi)
Petäjäveden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.8.2019

Petäjäveden seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka. Viran aiempaa hakuaikaa on jatkettu. Aiemman hakuajan kuluessa saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Viran erityisenä vastuualueena on kasvatuksen papin tehtävät kahden lastenohjaajan lähiesimiehenä. Sen lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu seurakuntapapin perustyötä, rippikoulutyötä, nuorisotyötä, osallistumista koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön ja kirkkoherran loman sijaistaminen. Viranhoito-osuus on 80% papin työtä, 20% nuorisotyötä. Virkaan sisältyy yhteistyötä naapuriseurakuntien Keuruun ja Multian kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on papin viran kelpoisuus. Kelpoisuusehtojen täyttymisen ohella tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta hyödyntää sosiaalista mediaa työssään, kirkon lapsi- ja nuorisotyön tuntemusta ja kokemusta ja verkostoitumiskykyä. Koska virkaan kuuluu myös työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, tulee valituksi tulleen esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta ennen valinnan vahvistamista.

Kirkkojärjestyksen mukainen (KJ 6:4 a §) kielitaitovaatimus koskee myös tätä virkaa. Petäjäveden seurakunnan seurakuntapastorilta edellytetään suomen kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Petäjäveden seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista.

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia. Virkasuhde on kokoaikainen. Virassa on 4 kuukauden koeaika.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen siten, että järjestelmän mukainen peruspalkka on 2.696 89 €/kk ja vaativuuslisä 298,77€/kk. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa, joka on enintään 15% peruspalkasta.

Hakemukset lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille KirkkoHR-palvelun kautta 20.9. klo 15:00 mennessä. Papiksi vihityt liittävät mukaan otteen nimikirjasta.

Lisätiedot ja kysymykset kirkkoherra Laura Laitinen p. 040 526 2107 / laura.laitinen@evl.fi