(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntapastori, Anjalankosken seurakunta
Anjalankosken seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2018

Tervetuloa Anjalankosken seurakuntaan hoitamaan seurakuntapastorin virkaa! Haemme innostuneeseen työyhteisöömme seurakuntapastoria edeltäjän jäädessä eläkkeelle.
Seurakuntapastorin virkaan valittavalta edellytetään monipuolista työskentelyä seurakuntatyön kaikilla alueilla: yleinen seurakuntatyö, osallistuminen rippikoulutyöhön, vastuuta kasvatuksen työalasta ja aluetyöstä sekä yhteistyökykyä eri työalojen työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa, tarvittaessa valmius lähiesimiehen tehtävään. Arvostamme innostusta perustyöhön, sitoutumista kirkon sanomaan sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja tietoteknistä osaamista.

Virkaa hakevan tulee olla pappisvihkimyksen saanut pappi tai pappisvihkimykseen vaadittavat opinnot suorittanut teologian maisteri. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavalta edellytetään KL 6:33 § mukaisen rikosrekisteriotteen ja KL 6:16 § mukaisen lääkärintodistuksen (T-lomake) esittämistä. Pappien tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi tuomiokapitulista saatava nimikirjanote. Hakijat, varsinkin muut kuin papit, voivat liittää myös vapaamuotoisen CV:n.

Hakemukset tulee toimittaa 5.10.2018 klo 15 mennessä sähköisesti KirkkoHR:n kautta.

Haastattelupäivä on 10.10.2018. Viranhoitomääräyksen antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Virka vapautuu 1.12.2018 lukien.

Lisätiedot kirkkoherra Eija Murto puh 0400 861724, eija.murto@evl.fi.