(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntamestari-suntio / församlingsmästare-kyrkvaktmästare
Siuntion seurakuntayhtymä / Sjundeå kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.10.2020

Suomeksi:

Siuntion seurakuntayhtymässä on haettavana seurakuntamestari-suntion virka.

Seurakuntamestari - suntion tehtävänä on huolehtia muun muassa järjestettävistä jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista ja tilaisuuksista. Tehtäviin kuuluu tilojen ja tilaisuuksien valmistelua, järjestyksenpitoa, siivousta, kiinteistönhoitoa ja osallistuminen hautaustoimen tehtäviin kuten hautapaikkojen näyttämiseen ja hautaan laskuun. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu hoitaa yhteistyössä seurakuntamestari haudankaivaja/puutarhuri/talonmiehen kuuluvia tehtäviä, toimia sijaisena sekä hautausmaan kausityöntekijöiden esimiehenä tämän vapaapäivien ja vuosilomien aikana. Työhön kuuluu ilta ja viikonlopputyötä.

Arvostamme kokemusta alan työtavoista ja menetelmistä, oma-aloitteisuutta, ammatillista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tehtävä edellyttää yleisimpien atk-ohjelmien hallintaa. Viranhoidossa tarvitaan molempia kotimaisia kieliä.

Eduksi voidaan katsoa suntion ammattitutkinto ja käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus. Odotamme sitoutumista seurakunnan arvomaailmaan.

Tehtävään valittavan henkilön tulee olla ev-lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika. Palkkaus on KirVESTES:in mukaan vaativuusryhmässä 403 (peruspalkka 2.135,97 euroa), lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa osaamisen ja työkokemuksen perusteella. Valittavan tulee ennen työsuhteen vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse 12.11.2020 klo 16 mennessä ingeborg.malm@evl.fi, aihekenttään teksti ”Hakemus Suntion virkaan”. 

Haastatteluun kutsuttaville järjestetään työhaastattelu 17.11.2020. Virka tulee ottaa vastaan sovittuna ajankohtana.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Ingeborg Malm, 040-5353600. Tietoja Siuntiosta:  www.siuntio.fi ja seurakunnista:  www.siuntionseurakunta.fi ja www.sjundeaforsamling.fi.

På svenska:

Tjänsten som församlingsmästare-kyrkvaktmästare har lediganslagits i Sjundeå kyrkliga samfällighet

Till församlingsmästare-kyrkvaktmästarens uppgifter hör att bl.a. förbereda utrymmena inför tillställningar, hålla ordning, städa, sköta fastigheterna och delta i begravningsväsendets uppgifter, såsom att förevisa gravplatser och delta i begravningar. Därtill hör det till hans eller hennes uppgifter att samarbeta med församlingsmästaren-gravgrävaren/trädgårdsmästaren/gårdskarlen, fungera som vikarie samt fungera som förman för gravgårdens säsongarbetare under dennes årssemestrar. I arbetet ingår kvälls- och veckoslutsarbete.

Vi värdesätter erfarenhet av branschens arbetssätt och -metoder, initiativförmåga, ett professionellt och självständigt grepp om arbetet samt god interaktions- och samarbetsförmåga. Uppgiften förutsätter att man behärskar de mest allmänna adb-program. Båda inhemska språken behövs i arbetet.

Kyrkvaktmästarens yrkesexamen ses som en fördel, likaså erfarenhet som sökanden fått i praktiska arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att sökanden förbinder sig till församlingens värdegrund.

Den valda personen bör vara konfirmerad medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. E prövotid om sex månader ingår. Lönen följer KyrkTAK, kravgrupp 403 (grundlönen är 2.135,97 euro). Dessutom kan en personlig lönedel utbetalas på basis av kunnighet och arbetserfarenhet. Den valda bör innan mottagandet av arbetsförhållandet förete ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna inlämnas via e-post före 12.11.2020 kl. 16 till ingeborg.malm@evl.fi. Skriv ”Ansökning till Sjundeå-tjänsten” i rubrikfältet.

Intervjun för dem som kallas till den sker 17.11. 2020. Tjänsten bör mottas vid överenskommen tidpunkt.

Tilläggsuppgifter ges av Ingeborg Malm 040-5353600. Uppgifter om Sjundeå www.sjundea.fi och om församlingarna www.siuntionseurakunta.fi och www.sjundeaforsamling.fi.