(Poistunut julkaisusta)

Seurakuntamestari 1 (suntio) 80% virka
Ruoveden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.2.2021

Viran pätevyysvaatimuksena on suntion ammattitutkinto tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Lisäksi käytännön työkokemus kirkonpalvelustyön tehtävistä katsotaan eduksi. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Odotamme tehtävään valittavalta oma-aloitteista työotetta, kykyä organisoida eri työtehtäviä seurakunnan muun toiminnan sisällä, hyviä työyhteisötaitoja sekä kykyä kohdata seurakuntalaisia eri tilanteissa. Osaat aikatauluttaa työtäsi. Sinulla on jonkin verran It-osaamista ja valmiutta sen hyödyntämiseen työssäsi (esimerkiksi jumalanpalveluksen striimaukset verkkoon) Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Suntion tehtäviä:

  • Suntio vastaa jumalanpalvelusten, messujen ja kirkollisten toimitusten käytännön järjestelyistä ja osallistuu jumalanpalvelusten striimaamiseen yhdessä muiden tehtävään nimettyjen työntekijöiden kanssa.
  • Hautausmaalla toimit osana hautausmaan ylläpitotehtäviä (hautapaikkojen osoittaminen ja merkitseminen, alustavat valmistelut hautapaikalle, uurnahautapaikkojen kaivuu, jäteastioiden tyhjennys).
  • Kiinteistöjen osalta teet ilmoitukset havaitessasi niissä huollon tarvetta ja teet yhteistyötä kiinteistöhuollon kanssa.
  • Toimit kiinteistöjen osalta talouspäällikön apuna kulujen seurannassa.
  • Toukokuusta lokakuulle tehtävässä on mahdollisuus sovittaessa siirtyä täyteen työaikaan, jolloin tehtävään kuuluu lisäksi viheralueiden hoitoa.