(Poistunut julkaisusta)

Servicechef
Kirkkohallitus, Kirkon palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2018

Till vårt team söker vi en

SERVICECHEF

till Kyrkans servicecentrals kontor i Uleåborg. Servicechefen är operativ ledare för en serviceorganisation som består av cirka 75 personer och ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Till ansvaret hör att leda en kontinuerlig utveckling av verksamhet för att garantera högklassiga, effektiva och enhetliga serviceprocesser och arbetsmetoder. Servicechefen organiserar, planerar och följer upp verksamhetens resursanvändning. Befattningen är placerad under Kyrkans servicecentrals direktör och servicechefen hör till centralens ledningsgrupp.

Vi förväntar oss att du känner till ekonomi- och personalförvaltningens processer och har bevislig erfarenhet av chefsuppgifter i krävande verksamhetsmiljöer inom ekonomi- och personalförvaltning. Du har god samarbetsförmåga och klarar också krävande situationer under press. Du har erfarenhet av kundsamverkan och kundfokuserad verksamhetsutveckling. Du kan upptäcka nya utvecklingsobjekt och se möjligheterna i dem och verkningarna på kundmervärdet. Du anammar dig snabbt nya saker och är utrustad med förändringsberedskap. Vi erbjuder ett omfattande och utmanande arbetsområde i en verksamhet som ständigt utvecklas.

För uppgiften förutsätts lämplig utbildning (t.ex. ekon.mag. eller DI produktionsekonomi) och flera års erfarenhet av ekonomi- och personalförvaltning i en verksamhetsmiljö som motsvarar servicecentralens.

Av servicechefen förväntar vi oss också
- erfarenhet av serviceproduktion vid en servicecentral eller liknande
- förmåga att greppa flera omfattande helheter samtidigt
- initiativkraft, innovativitet och förmåga att se nya lösningar
- förmåga till mångsidig serviceutveckling i samverkan med kunderna
- erfarenhet av uppföljnings- och rapporteringsverktyg
- god förmåga till samarbete, kommunikation och teamarbete på finska
- flera års erfarenhet av chefsuppgifter och personalförvaltning

Som merit räknas
- kvalitets- och Lean-kunnande
- kunskaper i svenska

Arbetet inleds enligt överenskommelse så snart som möjligt. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg (totallön 4 591,92-5 280,71 euro/mån.). Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sacrista.fi/snabblänkar/Lediga jobb senast fredag 27.4.2018 före kl. 16.00.

Frågor besvaras av Kyrkans servicecentrals direktör Sami Savilaakso, sami.savilaakso@evl.fi eller tfn 040 688 1465, tors. 19.4 kl. 15.00-16.00 och tis. 24.4 klo 15.00-16.00.