(Poistunut julkaisusta)

Seniorrådgivare till avdelningen för kunskap och välfärd (KV)
Nordiska ministerrådets sekretariat

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en erfaren seniorrådgivare med placering inom avdelningen för kunskap och välfärd (KV), med ansvar för det nordiska sama­­rbetet inom hälso- och socialpolitik.
 
Avdelningen stödjer tre ministerråd (med underliggande ämbetsmannakommittéer): de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U), de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S) och de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: NordForsk, Nordens välfärdscenter (NVC) och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).
 
Arbetsuppgifter 

 • Följa, driva och utveckla politiken inom framförallt det sociala området i enlighet med gällande politiska riktlinjer 
 • Förbereda och följa upp ärenden i ministerråd och ämbetsmannakommitté 
 • Koordinera styrningen av Ministerrådets institution Nordens välfärdscenter (NVC) 
 • Hantera projekt och budgetfrågor 
 • Upphandla, genomföra och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar m.m. 
 • Delta i tvärsektoriella samarbeten 
 • Företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser.
    

Tjänsten innebär resor, framförallt inom Norden (ca 30 resdagar/år).

Din bakgrund 

 • Du har akademisk examen, lägst på masternivå, och minst sex års relevant arbetserfarenhet av från företrädesvis departement/ministerium eller myndighet/styrelse/direktorat 
 • Du har gedigen erfarenhet av socialpolitik och gärna av hälsopolitik 
 • Du har erfarenhet eller kännedom om nordiskt samarbete 
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning 
 • Du behärskar ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska. 
   

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt överblicka och driva såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer 
 • Du har en god analytisk förmåga, och kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden 
 • Du har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra 
 • Du tycker om att skriva och har förmåga att formulera dig tydligt 
 • Du kan leverera med hög kvalitet även under tidspress. 
   

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en internationell miljö med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat till fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet utgör tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakavdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus i centrala Köpenhamn, tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har ca 130 anställda.
 
For mer information se www.norden.org.
 
Om tjänsten
Vid frågor om tjänsten eller om anställningsvillkor vänligen kontakta oss via hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 30 januari 2020.