(Poistunut julkaisusta)

Seniorrådgivare inom hälso- och socialpolitik
Nordiska ministerrådet

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en seniorrådgivare med ansvar för det nordiska samarbetet inom hälso- och socialpolitik

Avdelningen kunskap och välfärd (KV) stödjer tre ministerråd (med underliggande ämbetsmannakommittéer): de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S), de nordiska forsknings- och utbildnings­ministrarna (MR-U), och de nordiska arbetsministrarna (MR-A). Avdelningen ansvarar även för samarbetsprogrammet för integrering av flyktingar och invandrare. Vidare har avdelningen ansvaret för tre nordiska institutioner: Nordens välfärdscenter (NVC), NordForsk, och Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA).

Arbetsuppgifter

 • Att följa, driva och utveckla politiken inom hälso- och socialområdet i enlighet med gällande politiska riktlinjer
 • Att hålla löpande kontakt med nyckelpersoner inom hälso- och socialområdet i de nordiska länderna, såväl på ämbetsmanna- som expertnivå
 • Att initiera, förbereda och följa upp ärenden inom aktuellt ministerråd och ämbetsmannakommitté
 • Att hantera projekt och budgetfrågor inom ansvarsområdet
 • Att upphandla, genomföra och styra externa analyser, utredningar och utvärderingar m.m.
 • Att delta i tvärsektoriella samarbeten
 • Att företräda Nordiska ministerrådet vid nordiska och andra internationella möten och konferenser

 Tjänsten medför resor, framförallt inom Norden (ca 30 resdagar/år).

Din bakgrund

 • Du har relevant akademisk examen och minst sex års relevant arbetslivserfarenhet
 • Du har kunskap om och erfarenhet av hälso- och socialpolitik från företrädesvis departement/ministerium eller myndighet/styrelse/direktorat, samt ett aktuellt nätverk inom området
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning
 • Du har erfarenhet av eller kännedom om internationellt samarbete 
 • Du behärskar ett av de officiella språken, danska, norska eller svenska, i både tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska

Du som person

 • Du har förmåga att självständigt initiera, driva och överblicka såväl korta som långa processer, i nära samarbete med många aktörer
 • Du har god analytisk förmåga, och kan ta egna initiativ inom dina ansvarsområden
 • Du har lätt för att formulera dig tydligt och kortfattat i tal och skrift
 • Du har lätt för att samarbeta med andra

Observera att för tjänsten krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en internationell miljö med kollegor från hela Norden. Anställningskontraktet är tidsbegränsat till fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.
 
Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.
 
Om tjänsten
Vid frågor om tjänsten eller om anställningsvillkor vänligen kontakta oss via hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 8 juni 2020.