(Poistunut julkaisusta)

Senior Specialist Drying, Spinnova Oy
Spinnova

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.10.2020

Haluatko muuttaa maailmaa?
(in english below)

Hienoa, sillä muunlaista työtä meillä ei olekaan.
Suunnittelemme parhaillaan materiaaliemme kaupallistamista, ja valmistaudumme kaupallisen tehtaan rakentamiseen. Meillä on useita brändikumppaneita, jotka ovat sitoutuneet viemään materiaalimme markkinoille niin pian kuin mahdollista.
Nyt tarvitsemmekin lisää taitavia kollegoja osaksi seuraavia kehitysaskeleita kasvutarinassamme. Haluatko Sinä olla mukana kehittämässä ainutlaatuisia tuotteita, prosesseja ja ekologista tuotantoa?

Rekrytoimme nyt Jyväskylään

Vanhempi asiantuntija, kuivaus

Päätehtävänäsi on osallistua kuivausympäristöprojektin ylösskaalaukseen pilot-mittakaavasta teolliseen toimintaan.

Haluamme, että Sinulla on erityisosaamista:

- Kuivauskonseptista: kehityksestä, tutkimuksesta
ja/tai teollisuudesta
- Kuivauksen energiatehokkuudesta ja energian
kulutuksesta
- Teollisen mittakaavan kuivatusmenetelmistä
- Teollisista prosesseista ja pilottimittakaavan
prosessien kehittämisestä
- Teollisten ja/tai pilottimittakaavan prosesseista
käytännössä
- Valinnainen: MFC prosessikehityksestä

Arvostamme myös:

- Kokemusta projektien johtamisesta
- Halua työskennellä sosiaalisesti vastuullisen
kestävän kehityksen parissa
- Tarkkuutta ja täsmällisyyttä
- Tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisutaitoja
- Dynaamiseen kasvuyhtiöön sopivaa kyllä hoituu
-asennetta
- Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen
taitoa
- Halua muuttaa Jyväskylään, ellet jo asu alueella

Tarjoamme Sinulle:

- Merkityksellistä työtä mullistavan innovaation
parissa
- Tiimin, jossa huippuosaaminen ja mahtava
henki tiivistyvät
- Upean, valoisan ja siistin tuotantoympäristön
- Kattavat ja monipuoliset työsuhde-edut
- Kilpailukykyisen palkan

Kuulostaako hyvältä? Jos arvelet olevasi seuraava uusi työkaverimme, hae tätä paikkaa alla olevan linkin kautta viimeistään 3.11.2020!

Jos tarvitset lisätietoja, voit lähettää kysymyksesi Adeccolle osoitteeseen tea.heinola@adecco.fi. Vastaamme kysymyksiisi mahdollisimman pian.

Do you want to change the world?

Great, because that is the only kind of work we have. Our reason of being, our why, is that we want to use our cellulose expertise superpowers for the good of the planet.

We want to help fix the sustainability deficit of the textile industry by developing the most sustainable textile fibre in the world. Our vision is a more sustainable textile industry, where cellulose and waste-based materials are a cost-efficient, environmentally friendly and preferred option for brands, and available to all consumers.
We are now planning on commercializing our materials and preparing for building a commercial production facility.

We have several brand partners, who are committed to bringing our materials to the market as soon as possible.

We now need more skillful colleagues to be part of these next steps of our development and growth. Do you want to want to be developing unique products, processes and sustainable production?

We are now recruiting in Jyväskylä

Senior Specialist, Drying

Your primary role is to participate in upscaling of drying environment project from pilot scale to industrial level.

We need you to have expertise from

- Drying concept: development, research and/or
industry
- Drying energy efficiency and consumption
- Industrial size drying methods
- Piloting/process scaleups
- Optional: MFC Process development

We also appreciate

- Experience in project management
- Willingness to work for sustainable development
in a socially responsible way
- Accuracy and punctuality
- Good teamwork and problem-solving skills
- Can do attitude that is suitable for a dynamic
growth company
- Good oral and written skills in English
- Willingness to relocate to Jyväskylä

We offer you

- Meaningful work with a disruptive innovation
- A team with expertise and great spirit
- Stunning, bright and clean production
environment
- Comprehensive and versatile employee benefits
- Competitive salary

Sound good? If you think you could be our next new team member, please apply the job under the link below latest Nov 3rd 2020.

If you have any questions regarding this position, please send your questions to tea.heinola@adecco.fi. We will answer your questions as soon as possible.