(Poistunut julkaisusta)

Senior Software Developer / Finland
M-Files Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2018

Haemme kokenutta ohjelmistokehittäjää tuotekehitykseen. Työskentelet osana ketterää tuotekehitystiimiä M-Files-ohjelmiston kehittämisessä ja ylläpidossa. Arvostamme vankkaa työelämästä tai omatoimisesti hankittua ohjelmointiosaamista. Tärkeintä on kiinnostus ohjelmistokehitystä kohtaan ja jatkuva kehittymisen halu. Ymmärrät laajoja kokonaisuuksia ja osaat tuottaa innovatiivisia, helposti ylläpidettäviä ratkaisuja. 

Toimipiste on Tampereella. 

We are looking for experienced Software Developer to join our R&D team. You will be working as a part of an agile team in M-Files software development and maintenance. We appreciate solid skills in software development; the skills can be based on working experience or other experiences. Most important is the interest in software development along with the desire for continuous learning. You understand complex entities and you can produce innovative and easily maintainable solutions. 

The position is located in Tampere. 

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme:

 • käytännön ohjelmointikokemusta ja -taitoja Windows-ympäristössä
 • hyvää osaamista joissakin tehtävän kannalta oleellisissa teknologioissa, kuten JavaScript (viimeisimmät käyttöliittymäteknologiat), C# tai C++
 • kokemusta esimiestehtävistä ja mahdollisuutta toimia jatkossa linjaesimiehenä
 • kokemusta tai tietämystä Scrum-menetelmän mukaisesta työskentelystä; lisäksi arvostamme tuntemusta uusimmista käyttöliittymätyyleistä
 • oma-aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • hyvää englannin kielen taitoa
 • tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja hyvää opintomenestystä. Liitäthän hakemukseesi näytön opintomenestyksestäsi / tutkintotodistuksesi

The requirements for the position are:

 • programming experience and skills in Windows environment
 • excellent skills in one or more technologies that are essential to us, such as JavaScript (any latest UI technologies), C# or C++
 • experience in line management positions and possibility to work in such position is also appreciated
 • knowledge and working experience in using Scrum-methodology; we also appreciate expertize in latest UI trends
 • ability to be initiative and progress without guidance
 • good skills in English
 • relevant Master's degree and good grades. Please attach diploma / transcript of records to your application

Tarjoamme:

 • mielenkiintoisia työtehtäviä dynaamisessa, nopeasti kasvavassa kansainvälisessä yrityksessä
 • tilaisuuden kehittää osaamista ja ammattitaitoa ohjelmistoalan ammattilaisena
 • mahdollisuutta kasvaa sekä asiantuntijana että esimiehenä
 • loistavat ja osaavat työkaverit sekä kannustavan työilmapiirin
 • modernit työkalut ja -menetelmät sekä laadukkaat toimitilat

We offer, among other things:

 • a variety of interesting assignments in a dynamic, rapidly growing international company
 • the opportunity to develop your competence and knowledge as a software professional
 • the opportunity to enhance specialist and supervisor skills
 • committed and skilled co-workers in addition to an encouraging work environment
 • modern tools, methods and practices as well as modern office premises

Please submit your CV and application via our website https://www.m-files.com/en/careers no later than 18 February 2018.