(Poistunut julkaisusta)

Senior Process Engineer
Finnish Minerals Group

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2020

We are seeking a Senior Process Engineer to join our team. You will report to the CEO of the Finnish Battery Chemicals.

Key duties and responsibilities

 • Supervising and commenting of the engineering related to the battery chemicals production processes or processes closely linked to such
 • Supervision and follow-up of the consulting assignments related to the planned investments
 • Supporting the team on the preparative tasks of the project

Prospective applicants should possess the following attributes

 • Familiar with typical documentation related to project engineering (PFD, PID, PD, piping and instrumentation, equipment diagrams, etc.)
 • Capable of duly review and comment documentation
 • Understanding of hydro metallurgic processes
 • Familiar with different equipment and requirements related to material selections of such
 • Familiar with CAD design tools in general and understanding of commonly used drawing symbols – not necessary to have excellent CAD drawing skills
 • Experience with enquiry (RFQ/ITT) process and the typical documentation related to that

Requirements

 • M.Sc. degree preferably in Chemistry or Process Engineering
 • Minimum of five years of relevant experience within process industry (Production/ Engineering Company/ Equipment Supplier)
 • Willingness to take responsibility and ability to learn and apply new things fast
 • Good communication and reporting skills both in Finnish and English
 • Project management skills
 • Ability to interact with different stakeholders
 • Willingness to travel

What is considered as an advantage

 • Experience in battery chemicals production or project related to that industry sector
 • Sufficient experience in capital investment projects
 • Experience in industrial wastewater treatment systems

What we are offering

 • Versatile and interesting tasks and responsibilities
 • The opportunity to work in an environment dedicated to combating climate change
 • A broad view of the rapidly developing mining and battery sector
 • A dynamic work community that focuses on well-being at work
 • Competitive benefits and great opportunities for professional development

 

Location and website
Keskuskatu 5, Helsinki, Finland
www.mineralsgroup.fi

Do you have any additional questions? Piritta Salonen, Head of Process Technology, will be happy to provide you with further information: +358 40 527 0313 on Friday 11 December 12:00 – 16:00 or on Friday 18 December 12:00 – 16:00.

Ready to join us? Please submit your CV and cover letter titled ‘Senior Process Engineer’ via our recruitment partner Boyden’s website by Thursday 31 December 2020. Please note that we will begin the interview process during the application period.

An external personal evaluation service will be used to support the interview process. A basic security clearance will be conducted by the Finnish Security Intelligence Service for the person chosen for the job. The pre-employment medical examination will include a drug test. 

 

Etsimme nyt kokenutta prosessi-insinööriä tiimiimme. Tuleva esimiehesi on Finnish Battery Chemicals Oy:n toimitusjohtaja.

Keskeiset työtehtävät

 • Akkukemikaalien tuotantoprosessien tai niihin oleellisesti liittyvien muiden prosessien suunnittelun valvonta ja kommentointi
 • Suunniteltuihin investointiprojekteihin liittyvien konsulttitoimeksiantojen seuranta ja valvonta
 • Muun tiimin tukeminen projektin valmistelevissa tehtävissä

Toivomme sinulta

 • Teknisen suunnittelun projektidokumenttien tuntemusta (PFD, PID, PD, putkistot ja instrumentit, laitekaaviot jne.)
 • Kykyä tarkastella ja kommentoida projektidokumentteja
 • Hydrometallurgisten prosessien tuntemusta
 • Erilaisten laitteiden ja niiden materiaalivalintoihin liittyvien vaatimusten tuntemusta
 • CAD-suunnittelutyökalujen ja yleisimmin käytettyjen piirtosymbolien tuntemusta - CAD-piirustustaito ei välttämätön
 • Kokemusta hankintaprosessista (RFQ/ ITT) ja siihen liittyvästä dokumentaatiosta

Odotamme sinulta

 • Diplomi-insinöörin tutkintoa mieluiten kemian tai prosessitekniikan alalta
 • Vähintään viiden vuoden kokemusta prosessiteollisuudesta (tuotantoyhtiö/ insinööritoimisto/ laitetoimittaja)
 • Halua ottaa vastuuta sekä kykyä oppia ja soveltaa uusia asioita nopeasti
 • Hyviä viestintä- ja raportointitaitoja sekä suomen että englannin kielellä
 • Projektinhallintataitoja
 • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa
 • Myöhemmin myös matkustusvalmiutta

Katsomme eduksi

 • Kokemuksen akkukemikaalien tuotannosta tai kyseiseen teollisuudenalaan liittyvästä projektista
 • Kokemuksen pääomasijoitusprojekteista
 • Kokemuksen teollisuuden jätevedenpuhdistusjärjestelmistä

Tarjoamme tulevalle prosessi-insinöörillemme

 • Monipuolisia ja kiinnostavia tehtäviä
 • Mahdollisuuden työskennellä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
 • Laajan näkymän nopeasti kehittyvälle kaivos- ja akkualalle
 • Dynaamisen ja työhyvinvointiin panostavan työyhteisön
 • Kilpailukykyiset edut ja hyvät ammatilliset kehittymismahdollisuudet

 

Toimistomme sijainti ja verkkosivustomme
Keskuskatu 5, Helsinki
www.mineralsgroup.fi

Nouseeko mieleesi kysymyksiä? Head of Process Technology Piritta Salonen antaa mielellään lisätietoja. Voit soittaa hänelle numeroon 040 5270 313 pe 11.12. klo 12:00 – 16:00 tai pe 18.12. klo 12:00 – 16:00.

Oletko valmis lähettämään hakemuksen? Voit jättää CV:si ja saatekirjeesi otsikolla ”Senior Process Engineer” rekrytointikumppanimme Boydenin verkkosivustolla torstaihin 31.12.2020 mennessä. Huomaa, että aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Haastattelujen tukena käytämme ulkoista henkilöarviointia. Valittavasta henkilöstä teetetään myös Suojelupoliisin perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Työhöntulotarkistus sisältää huumausainetestin.