Senior Associate / Counsel - Competition & EU

Bird & Bird Asianajotoimisto Oy