(Poistunut julkaisusta)

Selvityksen tekijä, uskontodialogi
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.8.2020

Selvityksen tekijä, uskontodialogi

Selvityksen tekijän tehtävä on osana Kirkkohallituksen ja #sovinto-ohjelman yhteistyötä kartoittaa syksyn 2020 aikana tarvetta uskontodialogikeskukselle. Kirkkohallitus palkkaa selvityksen tekijän, jonka tukena on erilaista osaamista ja uskontokuntia edustava työryhmä.

Suomalainen uskonnollinen kenttä on moninaistumassa ja sirpaloitumassa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon merkitys on edelleen iso ja monien perinteisten uskontokuntien asema vakiintunut. Samalla etenkin islamilaisten uskonnollisten yhteisöjen määrä on kasvanut suurissa kaupungeissa. Uskonnolliset yhteisöt ovat tärkeitä sekä oman kokonaisvaltaisen kulttuurisen identiteetin että kotoutumisen kannalta.

Uskonnollisten yhteisöjen keskinäinen vuoropuhelu on tärkeää sekä yhteisöjen keskinäisten suhteiden, että oman itseymmärryksen takia. Tarvitaan myös dialogia myös uskonnonvapaudesta ja eurooppalaisista arvoista. Selvityksen tavoitteena on vuoropuhelussa uskonnollisten yhteisöjen kanssa luoda käsitys uskonnollisista yhteisöistä Suomessa ja kartoittaa tarve uskontodialogikeskukselle ja sen mahdollisille tavoitteille ja toimintatavoille.

Selvityksen tekijä palkataan kolmeksi kuukaudeksi 1.9.2020 -31.12.2020 väliselle ajalle, tarkempi aloitus- ja lopetuspäivämäärä sovitaan selvityksen tekijän kanssa. Työaika on joustava ja työtä voi tehdä myös muun työn ohella. Palkkaus pl 503 (€ 2 504,02/kk + kokemuslisät).

Tehtävän pääasiallinen sisältö:

- kartoittaa uskonnollisten toimijoiden haastatteluiden avulla, millaisia tehtäviä avattavalla keskuksella voisi olla
- selvittää erilaisia parhaita käytäntöjä ja hyviä metodeja keskuksen toimintaan
- yhteistyössä työryhmän kanssa laatia suositukset uskontodialogikeskuksen käynnistämisestä
- avustaa työryhmää keskuksen rahoituksen ja johtamismallin suunnittelussa

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

- vahvaa tuntemusta suomalaisesta uskonnollisten toimijoiden kentästä ja toimijoiden välisistä suhteista. Kartoittajan tulee tehtävässään olla puolueeton ja pystyä katsomaan suomalaista uskonnollista kenttää laaja-alaisesti ja objektiivisesti
- ymmärrystä vähemmistöuskontojen tilanteesta Suomessa. Etuna on, jos kartoittaja itse tulee uskonnollisesta vähemmistöstä tai tuntee muuten hyvin niiden tilanteen
- vahvaa ymmärrystä uskonnollisten toimijoiden kohtaamista haasteista suomalaisessa kontekstissa ml. polarisaatiokysymykset, vihapuhe, ennakkoluulot, ja valmius keskustella yhteisöiden kanssa niiden sisällä ja välillä olevista haasteista
- kontakteja mahdollisimman moniin uskonnollisiin toimijoihin, virallisiin ja epävirallisiin, ei pelkästään pääkaupunkiseudulla, vaan myös muissa asuinkeskittymissä. Kykyä ja mahdollisuutta haastatella kasvotusten toimijoita myös pk-seudun ulkopuolella sekä virka-ajan ulkopuolella.
- kykyä keskustella uskonnollisten yhteisöjen edustajien ja muiden toimijoiden kanssa myös vaikeista asioista. Taitoa hahmottaa uskonnollisten yhteisöiden kipukohdat ja keskustella niistä edustajien kanssa arvostavasti ja kunnioittavasti
- suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
Tehtävän hoitamisessa eduksi katsotaan:
- Kokemusta uskopohjaisten ja/tai yhteiskunnallisten kartoitusten laatimisesta
- Kokemusta projektityöskentelystä
- Muiden kielten hallintaa (esim. arabia ja somali)

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään ma 24.8. klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisen rekrytointipalvelun kautta os. evl.fi/tyopaikat. Haastattelut pidetään 26.8.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat viikolla 34 Stiven Naatus Kirkkohallituksesta stiven.naatus@evl.fi ja Kirsi Saloranta #sovinto-ohjelmasta kirsi.saloranta@hdl.fi sähköpostitse.

Lisätietoja #sovinto-ohjelmasta www.sovinto.fi