(Poistunut julkaisusta)

Sekreterare i gravärenden
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.12.2019

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet består av Kyrkslätts finska församling och Kyrkslätts svenska församling. Samfälligheten ansvarar för församlingarnas förvaltning, ekonomi, personaladministration samt fastighet- och gravväsendet.

Till uppgifter för sekretaren i gravärenden hör gravärenden, som kundservice, bokning av gravplatser, fakturering och arkivering av gravärenden. Till sekreterarens regelbundna uppgifter hör även samfällighetens registratur samt övriga uppgifter inom arkivering, fakturering, ärende- och informationshantering. Särskilt under semesterperioden kan till uppgifterna höra även övriga uppgifter inom samfällighetens förvaltning.

Sök jobbet om
du har en till uppgiften lämplig utbildning minst på institutnivå samt praktisk erfarenhet
du gillar kundservice
du är bra på att använda olika datasystem
du har goda muntliga insikter i finska och svenska

Som merit räknas kunskaper och erfarenhet inom kommunikation, arkivering och ärendehantering.

Vi önskar att du är systematisk, självständig och omsorgsfull arbetstagare som sköter väl såväl rutiner som utvecklande av sitt arbete och som vid behov är flexibel att utföra arbetsteamets olika uppgifter. Vi önskar att du kan tillträda arbetet 1.3.2020 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete inom församlingsförvaltning. Lönen är 2467,01 euro i månaden i enlighet med Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtals kravgrupp 503.

Därtill kan betalas högst 298,96 euro tillägg beroende av arbetserfarenhet. Arbetsplatsen för sekreteraren i gravärenden är för tillfället Kyrkslätts församlingshem. Den som blir vald bör vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och visa ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa inom fyra månaden efter hen tillträtt arbetet. Prövotiden är sex månader.

Sänd din ansökan via vår rekryteringslänk: senast torsdag 2.1.2020 kl. 16.00. Intervjuerna äger rum 16.1.2020 och 17.1.2020.

Mera information om uppgifter ges av Sirkkaliisa Cavonius, puh. 040 8243 675.