(Poistunut julkaisusta)

Satamasihteeri Kokkolan Satama Oy:lle, Hamnsekreterare till Karleby Hamn Ab
Uniflex

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Kokkolan Satama kuuluu Suomen suurimpiin yleissatamiin, jonka liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehitystyön sekä hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta. Sataman tärkeitä menestystekijöitä ovat muun muassa asiakaslähtöinen palvelu, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä investoinnit moderniin käsittelytekniikkaan. Kokkolan Satama on kaivannaisteollisuuden ykkössatama Suomessa. Palvelemme Kokkolan seudun teollisuutta, paikallista kauppaa ja Venäjän transitoliikennettä. Kokkolan Satama työllistää suoraan 30 henkilöä. Yhteensä satamassa työskentelee yli 200 henkilöä sidosryhmät mukaan lukien. Lisätietoja www.portofkokkola.fi

Haemme Kokkolan Satama Oy:n palvelukseen Kokkolaan

SATAMASIHTEERIÄ

Tehtäviisi kuuluvat markkinoinnin ja taloushallinnon monipuoliset tehtävät. Markkinointimateriaalien suunnitteleminen ja toteuttaminen, messutapahtumien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen sekä asiakassuhteisiin liittyvät CRM-tehtävät, www-sivujen ja some-kanavien päivittäminen. Työkuvaan liittyy myös olennaisena osana osto- ja myyntilaskujen käsittely ja palkanlaskennan avustavat tehtävät sekä tehtävään liittyvää raportointia. Työssäsi toimit talouspäällikön alaisuudessa.

Odotamme tehtävään soveltuvaa kaupallista koulutusta ja kokemusta markkinoinnin ja taloushallinnon tehtävistä sekä monipuolista toimisto-ohjelmien hallintaa. Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme tarkkaa, aktiivista ja oma-aloitteista työotetta, hyviä organisointi-, asiakaspalvelu-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, visuaalista hahmottelukykyä ja matkustusvalmiutta. Persoonana olet joustava ja haluat kehittyä ja oppia uutta. Katsomme eduksi kuvankäsittely- ja CRM-ohjelmien käyttö-kokemuksen, ruotsin ja venäjän kielitaidon sekä huolintatoimintojen tuntemuksen.

Tarjoamme:  

  • mielekkään ja monipuolisen tehtävän kansainvälisessä työympäristössä
  • aluksi vuoden määräaikaisen työsuhteen ja kilpailukykyiset edut
  • hyvät mahdollisuudet oman osaamisesi kehittämiseen
  • organisaation tuen ja hyvän työilmapiirin

Kiinnostuitko? Rekrytointi suoritetaan yhteistyössä Uniflex henkilöstöpalvelujen kanssa. Hae tehtävää rekisteröimällä CV:si osoitteessa www.uniflex.fi ja linkittämällä hakemuksesi tähän tehtävään 24.4.2019 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Uniflexin aluepäällikkö Juha-Pekka Myllykangas 050 913 4065 tai henkilöstökonsultti Linda Huggare-Koskela 040 685 5200 tai henkilöstökonsultti Maria Nylund 044 272 6531. Kaikki yhteydenotot ja hakemukset käsitellään luottamuksellisesti!

Karleby hamn är en av de största allmänna hamnarna i Finland. Trafikmängderna genom hamnen har kraftigt ökat tack vare ett långsiktigt och planmässigt samt goda samarbetspartner. Till hamnens viktiga framgångsfaktorer hör bland annat kundinriktad service, konkurrenskraftig prissättning samt investeringar i moderna lasthanteringsteknik Karleby hamn är den främsta hamnen i Finland för gruvindustrin. Vi betjänar Karleby-nejdens industri, lokala handel och den ryska transitotrafiken. Karleby Hamn sysselsätter direkt 30 personer. Sammanlagt arbetar över 200 personer i hamnen, intressegrupperna medräknade. Ytterligare uppgifter på: www.portofkokkola.fi

Vi söker till Karleby Hamn Ab i Karleby en

HAMNSEKRETERARE

Till dina uppgifter hör arbeten inom marknadsföring och ekonomisk förvaltning. Planering och utförande av marknadsföringsmaterial, organisering av deltagande i mässor och andra tillställningar samt skötande av till kundrelationerna hörande CRM-uppgifter, förande av kundregistret och uppdatering av webbsidor och sociala mediekanaler. Som en väsentlig del av hamnsekreterarens arbetsbeskrivning hör behandling av inkommande och utgående fakturor och assisterande uppgifter vid löneräkning samt därtill hörande rapportering. I ditt arbete verkar du under ledning av ekonomichefen.

Vi förutsätter en för uppgiften lämplig kommersiell utbildning och erfarenhet av uppgifter inom marknadsföring samt mångsidig kunskap av programvaror för kontor. Flytande kunskaper i finska och engelska.

Vi uppskattar ett noggrant, aktivt och initiativrikt grepp på arbetsuppgifterna, god organisations-, kommunikations- och interaktionsförmåga, visuell skisseringsförmåga och beredskap att resa. Som person är du flexibel och vill utvecklas och lära dig nya saker. Erfarenhet av bildhanterings- och av CRM-program, kunskaper i svenska och ryska samt kännedom om speditionsbranschen räknas som fördel.

Vi erbjuder:  

  • meningsfulla och mångsidiga uppgifter i en internationell arbetsomgivning
  • till en början en ett års anställning och konkurrenskraftiga förmåner
  • goda möjligheter att utveckla ditt eget kunnande
  • arbetsorganisationens stöd och en god arbetsmiljö

Är du intresserad? Rekryteringen sköts i samarbete med Uniflex Rekrytering. Ansök om anställningen genom att registrera ditt CV på adressen www.uniflex.fi och länka din ansökan till denna anställning före 24.4.2019.

Tilläggsuppgifter ger Uniflex områdeschef Juha-Pekka Myllykangas 050 913 4065 eller personalkonsult Linda Huggare-Koskela 040 685 5200 eller personalkonsult Maria Nylund 044 272 6531. Alla kontakter och ansökningar behandlas konfidentiellt.