(Poistunut julkaisusta)

Säsongsarbetare för Esbos begravningsplatser
Esbo kyrkliga samfällighet, enheten för fastighetstjänster

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2020

Esbo kyrkliga samfällighet söker sammanlagt femtio säsongsarbetare för Kapellets, Klockarmalmens och Kyrkans begravningsplats. Säsongsarbetarna anställs i tidsbestämda arbetsavtalsförhållanden för skötselsäsongen 2020.

Till säsongsarbetarnas arbetsuppgifter hör allmän skötsel av begravningsplatserna och gravarna, bl.a. att rensa ogräs, kratta, sköta rabatter och klippa gräsmattor. Under sommarskötselsäsongen utgörs det mest omfattande arbetet av att iståndsätta och sköta de enskilda gravar vars skötsel gravskötselfonden och samfälligheten har åtagit sig att svara för.

Sökandena ska ha fyllt minst 18 år. Av sökandena förväntar vi oss en energisk attityd, flit och förmåga att utföra fysiskt utearbete. Tidigare arbetserfarenhet inom grönområdes- och trädgårdsbranschen är inte nödvändig, men betraktas som merit.

Lönesättningen bestäms enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Timlönen är 10,11-11,84 euro, beroende på arbetserfarenhet. Veckoarbetstiden är 38,75 h. Arbetet inleds i april-juni 2020 eller enligt avtal. Sysslorna är förenade med prövotid.

Tilläggsinformation ges av begravningsväsendets arbetsledare Sirpa Lehtinen, tfn 09 8050 2356, vardagar kl. 13-14.

Ansökningstiden löper ut 21.2.2020 kl. 12. En del av sökandena kallas till intervju. De utvalda underrättas personligen om saken. Intervjuerna inleds redan innan ansökningstiden löpt ut.