(Poistunut julkaisusta)

Säsongsarbetare för Esbos begravningsplatser
Esbo kyrkliga samfällighet, enheten för fastighetstjänster

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2019

Esbo kyrkliga samfällighet söker sammanlagt femtio säsongsarbetare för Kapellets, Klockarmalmens och Kyrkans begravningsplats. Säsongsarbetarna anställs i tidsbestämda arbetsavtalsförhållanden för skötselsäsongen 2019.

Till säsongsarbetarnas arbetsuppgifter hör allmän skötsel av begravningsplatserna och gravarna, bl.a. att rensa ogräs, kratta, sköta rabatter och klippa gräsmattor. Under sommarskötselsäsongen utgörs det mest omfattande arbetet av att iståndsätta och sköta de enskilda gravar vars skötsel gravskötselfonden och samfälligheten har åtagit sig att svara för.

Sökandena ska ha fyllt minst 18 år. Av sökandena förväntar vi oss en energisk attityd, flit och förmåga att utföra fysiskt utearbete. Tidigare arbetserfarenhet inom grönområdes- och trädgårdsbranschen är inte nödvändig, men betraktas som merit.

Lönesättningen bestäms enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Timlönen är 9,95-11,68 euro, beroende på arbetserfarenhet. Veckoarbetstiden är 38,75 h. Arbetet inleds i april-juni 2019 eller enligt avtal. Sysslorna är förenade med prövotid.

Tilläggsinformation ges av begravningsväsendets arbetsledare Sirpa Lehtinen, tfn 09 8050 2356, vardagar kl. 13-14.

Ansökningstiden löper ut 22.2.2019 kl. 12. En del av sökandena kallas till intervju. De utvalda underrättas personligen om saken. Intervjuerna inleds redan innan ansökningstiden löpt ut.