Säsongarbetare vid gravgården

Karleby kyrkliga samfällighet, begravninsväsendet