(Poistunut julkaisusta)

Sales Support Specialist
Hilti

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2018

Millainen tehtävä on kyseessä?

Etsimme Vantaan toimistolle myyntihenkistä ja teknisistä ratkaisuista kiinnostunutta henkilöä myynnin tukeen auttamaan myyntitiimejämme erinomaisiin tuloksiin. Tehtävä on aluksi määräaikainen, jonka jälkeen on mahdollisuus vakinaiseen työsuhteeseen.    

Mitä tehtävä sisältää?

Tehtävässä toimit Vantaan toimistollamme osana myynnin tuen tiimiä. Pääset edistämään myyntiä tukemalla myyntijoukkuettamme asiakassuhteiden ja niihin liittyvien prosessien kehittämisessä. Teet yhteistyötä sisäisten sidosryhmiemme kanssa sekä edistät tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja prosessien sujuvaa toimintaa. Teet mm. asiakas- ja tuoteseurantaa, järjestelmäkorjauksia, sopimusten aktivointeja ja reklamaatioiden käsittelyä.

Tehtävä vaatii sinulta tarkkuuta, järjestelmällisyyttä sekä paineensietokykyä. Työssäsi olet tunnollinen ja omaat positiivisen ja palvelualttiin asenteen. Pääset tutustumaan laajasti Hiltin tuote- ja palveluvalikoimaan, mikä avaa myös paljon tulevia uramahdollisuuksia Hiltin sisällä.

Toimit 4 henkilön tiimissä ja raportoit myyntipalvelun esimiehelle.
Mitä tarjoamme?   Pääset työskentelemään kehittävässä ja kansainvälisessä ympäristössä. Saat tueksesi loistavan tiimin sekä erinomaisen peruskoulutuksen.

Palkitsemme johdonmukaiset tulokset henkilökohtaisella uravalmennuksella ja houkuttelevilla mahdollisuuksilla laajentaa tehtäväkenttääsi ja jopa siirtyä eri tehtäviin organisaatiossamme.  
Miksi meille kannattaa hakea?   Henkilöstömme on mainio sekoitus hyvin erilaisia ihmisiä, ja osa parhaista hiltiläisistä on tullut taloon ilman aiempaa kokemusta rakennusalalta. Aikaisempi kokemus rakennusalalta ei ole välttämätöntä, riittää että olet kiinnostunut oppimaan. Etsimme ensisijaisesti oikealla asenteella varustettuja ja tiimiimme sopivia persoonia. Hiltillä menestymisen avaimia ovat liiketoimintaorientoituneisuus, tiimityöskentely, innokkuus oppia ja oikeanlainen asenne yksilöllisestä taustasta riippumatta.  
Mitä odotamme sinulta:
  1. Määrätietoista ja oma-aloitteista työskentelyotetta
  2. Positiivista palvelu- ja myyntihenkisyyttä
  3. Halua kehittää prosesseja
  4. Hyviä organisointikykyjä ja tiimityöskentelytaitoja
  5. Halua oppia ja kehittyä työssäsi
  6. Kiinnostusta Hiltin tuotteita kohtaan
  7. Hyvää englannin ja suomen kielen taitoa
Jos haluat rakentaa uraasi dynaamisessa kansainvälisessä organisaatiossa, hae meille 5.3.2018 mennessä.

Linda Martesuo I Human Resources
P +358 207 999 304 I E linda.martesuo@hilti.com