(Poistunut julkaisusta)

Sakkunnigtjänst för det svenska arbetet, vikariat
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2019

Tjänsten är ett tidsbundet vikariat för tiden 1.4.2019 - 29.2.2020. Till detta vikariat söker vi en präst eller arbetstagare med annan lämplig högre högskoleutbildning.
Ansökningstiden för arbetsplatsen är förlängd, de tidigare ansökningarna beaktas i processen.

Fokus i verksamheten ligger på det församlingsarbete som de tre svenska församlingarna har beslutat att utföra gemensamt. I arbetet ingår utveckling av verksamheten på Lekholmen, vuxenarbete samt koordinering av gemensamma projekt och evenemang, t.ex. Fadderdagen, Nöd och lust - kvällen och församlingarnas närvaro på olika mässor. Tjänsteinnehavaren upprätthåller nätverk och samarbetar med kyrkliga, kommunala och övriga samarbetspartners. Hen fungerar dessutom som koordinator för det gemensamma svenska församlingsarbetet vilket innebär koordinering av olika arbetsgrupper där samfällighetens anställda och förtroendevalda möts samt medlemskap som svensk representant i ledningsgruppen för gemensamt församlingsarbete. Arbetet utförs i nära samarbete med de svenska församlingarna och finska kolleger.

Vi förutsätter att du har
- lämplig högre högskoleutbildning för att framgångsrikt sköta uppgiften,
- utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska,
- att du är konfirmerad och medlem av kyrkan,
- tillräcklig kännedom om verksamhetsmiljön och erfarenhet av kyrkligt arbete,
- kännedom om församlingarna och samfälligheten i Helsingfors.

Som merit räknas
- initiativförmåga och idérikedom,
- förmåga att koordinera projekt och ordna evenemang,
- goda förutsättningar för att nätverka och arbeta i grupp,
- god kommunikationsförmåga.

Tjänsten hör till kravgrupp 602 och tillträds den 1.4.2019 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är fyra månader och den som valts ska förete ett brottsregisterutdrag innan vikariatet tillträds (för kartläggning av brottslig bakgrund hos person som arbetar med minderåriga).

För tilläggsinformation kontakta Eeva Salonen, eeva.salonen@evl.fi, tel. 050 3800 907 eller Stefan Forsén, stefan.forsen@evl.fi tel. 050-3803945. Intervjuer hålls 29.3.2019 i Församlingarnas hus, Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors. De sökande ska vara beredda att genomgå lämplighetsutvärdering.

Tjänsten kan endast sökas elektroniskt. Ansökningarna jämte meritförteckning riktas till gemensamma kyrkorådet och ska lämnas in före kl 12 den 25 mars.