(Poistunut julkaisusta)

SAKKUNNIG inom läroanstaltssamarbete och gemenskapsarbete
Kirkkohallitus

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi finns i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors.

Vid verksamhetsavdelningens enhet Gudstjänst och samhälle lediganslås på nytt en befattning som

SAKKUNNIG inom läroanstaltssamarbete och gemenskapsarbete

Den sakkunniga inom läroanstaltssamarbete och gemenskapsarbete försvarar tillsammans med nätverken människan och livets mångfald genom att stödja och utveckla samarbetet mellan församlingarna och utbildningsanstalterna samt församlingarnas gemenskapsarbete. Befattningens huvudsakliga innehåll är stödjande av församlingar, skötsel av kyrkans gemensamma uppgifter och intressebevakning samt påverkan.

Av den som väljs till tjänsten förutsätter vi högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med det kyrkliga arbetet i anslutning till läroanstalter och organisationer. Dessutom förutsätter vi kännedom om kyrkans verksamhet och församlingsarbetet, förmåga att hantera helheter samt strategiskt tänkande. För att arbetet ska kunna skötas med framgång förutsätts god kommunikations- och interaktionsförmåga, förmåga att arbeta i team, nätverkskompetens och utbildarförmåga. Skötseln av uppgiften förutsätter förmåga att tillämpa den teologiska kompetensen inom ramen för läroanstaltssamarbetet och det gemenskapsbaserade arbetet. För arbetet krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i engelska räknas som merit.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 (minimilön 3 720,55 euro). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. Arbetet inleds den 1.7.2021 eller enligt överenskommelse. Innan arbetet inleds ska ett godtagbart läkarintyg visas. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast 4.3.2021 kl. 16. Sökande bör reservera tid för intervju 11.3.2021 och för lämplighetstest vid en tidpunkt som avtalas separat.

Frågor besvaras av chefen för enheten Gudstjänst och samhälle Kari Latvus 040-6429274, kari.latvus@evl.fi.