Sakkunnig inom kommunikation
Kirkkohallitus

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2021

Kyrkans kommunikation ansvarar för evangelisk-lutherska kyrkans riksomfattande kommunikation. Vi är en del av Kyrkostyrelsen, som sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Våra lokaler finns i Helsingfors centrum.

Kom med och påverka hur kyrkans budskap verkar i människors liv och samhället!

Vi söker en

sakkunnig inom kommunikation

i arbetsavtalsförhållande vid enheten för kommunikationstjänster vid Kyrkans kommunikation.

Enheten med sju personer ansvarar för kommunikationsprocessen, från planering till produktion, vid Kyrkans kommunikation och Kyrkostyrelsen samt för utvecklingen av de olika delområdena inom kommunikationen. Vi producerar aktuell och berörande kommunikation för olika kanaler. Vi betjänar medierna och ansvarar för samordningen av och innehållet i kyrkans nationella kanaler. Med hjälp av planering, konsultation och utbildning stödjer vi kommunikationen vid Kyrkostyrelsens olika avdelningar, domkapitlen och församlingarna. Vi samordnar också rikskyrkans interna kommunikation och ansvarar för samordningen och utvecklingen av innehållsproduktionen i både kyrkans och Kyrkostyrelsens intranät.

Som sakkunnig inom kommunikation bär du självständigt ansvar för det utvecklingsområde inom kommunikationen som fastställts för dig. Nu söker vi i synnerhet en utvecklare av marknadsföringskommunikationen och arbetsplatskommunikationen som bland annat sköter anvisningarna för dessa helheter samt kanalerna och samordningen i anslutning till dem. Du får också ansvar för temaområden där du ansvarar för kommunikationsplaneringen och produktionen som projektchef inom kommunikationen. Du samarbetar också nära med sakkunniga.

Vi önskar att du är en professionell och mångsidig innehållsproducent som behärskar både nya och traditionella kommunikationskanaler och -verktyg.

Vi önskar att du har
• kompetens särskilt i marknadsföringskommunikation och arbetsplatskommunikation
• förmåga att ta ansvar för kommunikationsprojekt och beslut, även i krissituationer
• förmåga att inspirera och producera visuellt innehåll i olika kanaler
• kompetens att planera och genomföra utbildningar och evenemang
• en positiv och serviceinriktad attityd, samarbetsförmåga och förmåga att nätverka
• idérikedom, lösningsfokus och ett flexibelt arbetssätt.

Vi värdesätter kännedom om kyrkans verksamhet och kommunikationsfält.

För befattningen krävs högskoleexamen eller dokumenterade yrkeskvalifikationer för kommunikationsexpertens uppgifter, utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska och engelska. Den som anställs förutsätts vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 (lön 3720,55 euro/månad). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. Befattningen tillsätts så snabbt som möjligt enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas. Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast 5.3.2021 kl. 16.00. Frågor riktas till tf kommunikationschef Tuulikki Terhemaa i första hand per e-post, tuulikki.terhemaa@evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot