(Poistunut julkaisusta)

Sakkunnig inom arbetsliv och socialetik
Kirkkohallitus, Toiminnallinen osasto, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi finns i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors.

Vid verksamhetsavdelningens enhet Gudstjänst och samhälle ledigförklaras ett

vikariat som SAKKUNNIG inom arbetsliv och socialetik

Den sakkunniga utvecklar kyrkans och församlingarnas verksamhet i arbetslivs- och människorättsfrågor. Kontextuell teologi, socialetik och den samhälleliga värdedebatten är centrala arbetsområden.

Vi förutsätter högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kyrkans samhällsarbete och samhällsstrukturerna samt den erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta uppgiften framgångsrikt. I arbetet krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i engelska räknas som merit.

Vi förutsätter kunskap om människorättsperspektivet, arbetslivet och samhället i övrigt samt förtrogenhet med kyrkans verksamhet och församlingsarbetet, förmåga att arbeta i team, utbildarerfarenhet, samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt nätverkskompetens. En central uppgift är att knyta kyrkans budskap till människornas vardag och stärka andligheten och gudstjänstlivet i samhällsarbetet.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 (minimilön 3 665,57 euro). Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan befattningen tillträds ska ett godtagbart läkarintyg visas. Anställningen är tidsbegränsad 1.11.2019–31.12.2020 med inledning enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas.

Hela platsannonsen och mera information om tjänsten finns på adressen evl.fi/rekrytering.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast fredagen den 30 augusti 2019 kl. 15. Intervjuer ordnas den 12 september 2019.

Frågor besvaras av ledande sakkunnig (från och med den 1 september chef för enheten Gudstjänst och samhälle) Kari Latvus 040-6429274, kari.latvus@evl.fi.