(Poistunut julkaisusta)

Sakkunnig i själavård
Kirkkohallitus, Toiminnallinen osasto, Diakonia ja sielunhoito

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.11.2018

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.

Vi söker en
SAKKUNNIG I SJÄLAVÅRD

till verksamhetsavdelningens enhet Kyrkans diakoni och själavård.

Den sakkunniga deltar i verksamhetsavdelningens samordning och utveckling av kyrkans själavård och i planeringen och genomförandet av själavårdsutbildningen och olika typer av själavårdsmaterial. Den sakkunniga ansvarar särskilt för att samordna och utveckla Kyrkans samtalstjänst, Kyrkans beredskap inför kriser och stora olyckor samt frivilligverksamheten inom själavården.

Vi förutsätter lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med själavården som arbetsområde samt den erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta uppgiften framgångsrikt. Vi förutsätter gedigen teologisk och praktisk själavårdsexpertis samt utvecklings- och utbildarerfarenhet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, förmåga till nätverkande samt mångsidig förmåga att använda olika kommunikationskanaler och ny teknik i utvecklingen av tjänster inom själavården. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Anställningen inleds den 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 i kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (3629,28 euro). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel (max 15 %) som baserar sig på arbetserfarenhet. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan befattningen tillträds ska ett godtagbart läkarintyg visas. En prövotid på sex månader tillämpas. Frågor besvaras av ledande sakkunnig i själavård Virpi Sipola virpi.sipola@evl.fi, tfn 050 5142 125, och chefen för enheten Kyrkans diakoni och själavård Kalle Kuusimäki, kalle.kuusimaki@evl.fi, tfn 050 501 2901.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen Sakasti.fi/tyopaikat senast tisdagen den 20 november 2018 kl. 15. Ansökningshandlingar returneras inte. Intervjuer ordnas i Kyrkans hus i Helsingfors torsdagen den 29 november 2018 mellan kl. 10 och 15.