(Poistunut julkaisusta)

Sakkunnig i frågor som gäller jämlikhet och likabehandling
Kirkkohallitus, Toiminnallinen osasto, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi finns i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors.

Vid verksamhetsavdelningens enhet Gudstjänst och samhälle lediganslås ett vikariat som

SAKKUNNIG i frågor som gäller jämlikhet och likabehandling

Den sakkunniga utvecklar kyrkans och församlingarnas verksamhet i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. En viktig del är att främja Lutherska världsförbundets riktlinjer i samarbete med stiften och församlingarna.

Vi förutsätter högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som gäller jämställdhet och likabehandling samt den erfarenhet och förmåga som krävs för att sköta uppgiften framgångsrikt. Vi förutsätter också god kännedom om kyrkans verksamhet och församlingsarbetet, förmåga till teamarbete, utbildarerfarenhet, samarbets- och kommunikationsförmåga samt nätverkskompetens.

För arbetet krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Goda kunskaper i engelska räknas som merit.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 (minimilön 3 665,57 euro). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetserfarenhet. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan befattningen tillträds ska ett godtagbart läkarintyg visas. Anställningen är tidsbegränsad 1.3.2020-31.12.2020. En prövotid på fem månader tillämpas.

Hela platsannonsen och mera information om tjänsten finns på adressen evl.fi/rekrytering.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast onsdagen den 18 december 2019 kl. 16. Ansökningar kan inte lämnas den 10 december på grund av uppdateringar i rekryteringssystemet.
Intervjuer ordnas den 8 januari 2020.

Frågor besvaras av chefen för enheten Gudstjänst och samhälle Kari Latvus 040-6429274, kari.latvus@evl.fi.