SAKKUNNIG för konfirmandarbete och fostran
Kirkkohallitus, Toiminnallinen osasto, Kasvatus ja perheasiat

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vi finns i Kyrkans hus på Södra kajen i Helsingfors. Vid verksamhetsavdelningens enhet Fostran och familjefrågor ledigförklaras en befattning som

SAKKUNNIG för konfirmandarbete och fostran

Till arbetet hör att utveckla, koordinera och på riksplanet följa upp innehållet och formerna för konfirmandarbetet samt konfirmandarbetets dragningskraft i olika åldrar och dess kvalitet. Inom fostran hör det till uppgifter att utveckla och pilottesta verksamhetsmodellerna för projektet Dop och fadderskap (2018-2020) och att svara på aktuella utmaningar inom kyrkans pedagogiska arbete.

Behörighetsvillkor är högre högskoleexamen, god kännedom om kyrkans fostrande arbete samt sådan erfarenhet och förmåga som krävs för att kunna sköta arbetet framgångsrikt. För befattningen förutsätts utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter god kännedom om församlingarnas verksamhetsmiljö, förmåga till samarbete och teamarbete samt kompetens för påverkansarbete, nätverkande och projekthantering. Utbildarkompetens, kommunikationskomptens och kännedom om ungdomskulturer räknas som merit.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 (minimilön 3 629,28 euro). Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan arbetet inleds ska ett godtagbart läkarintyg visas. Arbetet inleds den 1.7.2018 eller enligt överenskommelse. En prövotid på sex månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat senast 29.5.2018 kl. 15. Ansökningshandlingarna returneras inte. Intervjuer hålls 31.5 från kl. 14. Frågor besvaras av tf chefen för enheten för fostran och familjefrågor Jarmo Kokkonen, tfn 050 5941 316, jarmo.kokkonen@evl.fi.

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1136575
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite