(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitopiirin johtaja
Kanta-Hämeen keskussairaala

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2018

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä julistetaan haettavaksi sairaanhoitopiiriin johtajan virka. Viran-toimituksen aloitusajankohta on vuoden 2019 alkupuolella sopimuksen mukaan.

Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on

- johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta

- vastata osaltaan siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-teet saavutetaan sekä

- hoitaa kuntayhtymän edunvalvontaa, yhteiskuntasuhteita ja verkostoitumista.

Lähivuosina sairaanhoitopiirin johtajan tehtävissä painottuu erityisesti uuden Ahveniston sairaalan suunnittelu- ja rakennushanke sekä TAYSin eritysvastuualueen yhteistyön tiivistämiseen liittyvä "8 tähden sairaala" –hanke.

Kuntayhtymän hallituksen alaisuudessa toimii yhtymähallinto, jonka esimiehenä toimii sairaanhoi-topiirin johtaja.

Arvostamme kokonaisvaltaista yhteiskunnallista näkemystä toimintaympäristöistä ja sen kehittymi-sestä, vahvaa kehittämis- ja johtamisotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon ja julkishallinnon tunte-musta sekä hyviä verkostoitumis- ja ihmissuhdetaitoja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus johtotehtävistä.

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan mahdollisimman pian valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytössä on neljän kuukau-den koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.