(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja (8 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.5.2019

Tehtävän kuvaus


Uudistamme Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa asiakkaiden saamia palveluja ja koko kaupunkitasoisesti toimivan Kuntouttavan arviointiyksikön toiminta käynnistyy 1.9.2019 ja perehdytys alkaa elokuun puolessa välissä. Saimme lisää vakansseja toimintaa ja lisäksi meillä on haettavana eri pituisia sijaisuuksia.

Toiminnan keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Ennen kuntouttavaa arviointijaksoa asiakas on yhdessä läheisten, lääkärin, hoitajan tai asiakasohjaajan kanssa huomioinut toimintakyvyn heikkenemisen ja kotona pärjäämisen haasteen tai asiakas on kotiutumassa sairaalasta eikä aiempaa kotihoidon palvelua ole. Tavoitteena jaksolla on löytää asiakkaan omia voimavaroja arkeen sekä selvittää, mitkä kotona asumista tukevat palvelut voisivat tukea asiakasta.

Kuntouttavassa arviointiyksikössä työkavereinasi on sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä toiminta- ja fysioterapeutteja. Tiimissä toimii lähiesimies ja yksikköä johtaa päällikkö. Yksikössä toimii kaksi tiimiä, toinen pohjoisen ja itäisen ja toinen eteläisen ja läntisen Helsingin alueella. Etelä-länsitiimi toimii Laakson sairaalan tiloissa ja itä-pohjoistiimi Herttoniemen sairaalan tiloissa. Osa käynneistä tehdään tiimin autoilla, lisäksi käytössä ovat julkiset kulkuvälineet ja polkupyörät. Työtä tehdään kahdessa vuorossa noin klo 7.30-22.00 vuoden jokaisena päivänä.

Nyt haemme sairaan-/terveydenhoitajia tiimeihin. Uuden yksikön ja toimintamallin käynnistäminen vaatii halua sitoutua uuden toimintamallin asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Tämä edellyttää uutta ajattelua, uudistumis-, oppimis- ja toteuttamiskykyä, epävarmuuden sietoa, sinnikkyyttä ja joustavuutta sekä ammatillista vahvuutta kehittyä ja kehittää omaa työtään ja tiimin toimintaa. Työ edellyttää hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn, ratkaisukeskeistä ja aktiivista työtapaa, tiedonhankinta- ja viestintätaitoja, tietoteknistä osaamista sekä kykyä jakaa ja laajentaa omaa osaamista ja asiantuntijuutta asiakkaiden, työkavereiden ja yhteistyötahojen parhaaksi.

Kuntouttava arviointiyksikkö aloittaa toimintansa syyskuun alussa, mutta haluaisimme perehdyttää sinut mahdollisimman hyvin ja toivoisimme, että voisit aloittaa tehtävässä jo kesän aikana.

Kutsumme osan hakijoista ryhmähaastatteluun 14.6. ja sen jälkeen mahdollisesti yksilöhaastatteluihin. Saat haastattelukutsun sähköpostiisi.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Terveydenhoitajan amk-tutkinto tai aiempi opistotason erikoistumistutkinto.
Sairaanhoitajan amk-tutkinto, aiempi opistotason tutkinto, erikoissairaanhoitajan tutkinto, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994, 1200/2007) mukainen laillistus Suomessa.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


2 686,80 e/kk