(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Tehtävän kuvaus

Nuorisoasema tarjoaa matalalla kynnyksellä palveluita 13-23-vuotiaille päihteillä, pelaamisella tai lievillä mielenterveyden häiriöillä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen. Nuorisoaseman toimintaa ohjaa toipumisorientoitunut viitekehys.

Sairaanhoitajana teet jalkautuvaa päihdetyötä nuorten omassa ympäristössä yhdessä työparinasi sosiaaliohjaajan kanssa. Tehtäviivi kuuluu myös arviointi- ja asiakastyö osana Nuorisoaseman moniammatillista työyhteisöä. Kyseessä on uusi verkostotyötä sisältävä työskentelymalli, jota valittu työpari pääsee kehittämään.

Sinulta edellytetään kehittävää, itsenäistä ja aktiivista työotetta, hyviä verkosto- ja tiimityötaitoja sekä kykyä oman työn organisointiin.

Rekrytointi avataan uudelleen. Edellisessä rekrytoinnissa hakeneet huomioidaan myös tätä tehtävää täytettäessä.

Helsingin kaupungilla on tarjota sinulle suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten esim. koulutusmahdollisuudet, työmatkasetelit ja tarvittaessa myös edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti sähköisessä muodossa osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehdot:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Eduksi luetaan:

- Valmius ohjata hoidollisia ryhmiä
- Päihde- ja peliriippuvuuden asiantuntemus.
- Nuoruusiän (13 - 23 -vuotiaiden) kehitysvaiheiden tuntemus.
- Muut tehtävän kannalta olennaiset koulutukset
- Aikaisempi työkokemus nuorten päihdetyön parissa

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Osastonhoitaja Liisi Typpö p. 09-310 58455, liisi.typpo@hel.fi