(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Tehtävän kuvaus

Teinilän lastenkoti tarjoaa pitkäaikaista, erityistason kuntouttavaa lastenkotihoitoa Helsingin Oulunkylässä. Toimimme kahdessa toimipisteessä: Pikalähetintie 15 ja Oppipojantien 19.

Lastenkodissamme on monipuolinen ja lastenkodin asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Henkilökunnallamme on erityisosaamista hoitaa lapsia, joilla on psyykkistä oireilua tai neuropsykiatrinen diagnoosi. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen tukena on Helsingin kaupungin koulutustarjonta, suuren työantajan henkilöstöedut, lastenkotimme oma perehdytysmalli sekä kehittyvän osaamisen toimintamalli. Työn tuen rakenteet ovat strukturoituja osaksi arkea.

Lastenkotihoitomme perustana toimii ajatus terapeuttisesta lastenkotihoidosta. Toteutamme aikuisjohtoista lastenkodin arkea, jossa pyrimme mahdollistamaan lapselle mahdollisimman normaalin arjen. Painotamme kasvatushenkilökunnan ja lapsen välistä vuorovaikutus -ja luottamussuhdetta. Jokaisella lapsella on omahoitajapari, joka toimii lapsen arjen asiantuntijana ja kasvatuskumppanina suhteessa vanhempiin. Arvioimme säännöllisesti lastenkodin hoitotyön vaikuttavuutta ja ohjaamme lapsikohtaista työtä lapsen tarpeista käsin. Lapsen kuntoutumisen edistämiseksi teemme moniammatillista yhteistyötä erilaisissa verkostoissa.

Rekrytoimme nyt sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajan tehtävänä on vastata asiakkainamme olevien lasten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kasvatuksesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Sairaanhoitajalla on omalta osaltaan vastuu lapsen hoitoprosessin eteenpäin viemisestä, dokumentoinnista sekä neuvottelujen toteuttamisesta. Sairaanhoitajan tehtävän lisäksi työtehtäviin kuuluvat myös kodinhoidolliset työt.

Sairaanhoitaja vastaa osaston ja laitoksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesta lääkehoidosta (ml. perehdyttäminen ja suunnitelmien päivittäminen) ja lääkehoitolupanäyttöjen vastaanottamisesta. Lisäksi sairaanhoitaja toimii työryhmässä terveydenhuollon asiantuntijana ja tekee yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi


Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kokemusta lasten -ja nuorten kanssa työskentelystä, ymmärrystä lastenkodin toimintaympäristöstä, hyviä vuorovaikutus -ja tiimityötaitoja sekä kykyä kannatella haastaviakin asiakastilanteita.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Päivi Tuominen, puh 09-31052441, paivi.j.tuominen@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi