(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.1.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen Koskelan seniorikeskuksen palveluasumisyksikköön, johon kuuluu kaksi 15-paikkaista ryhmäkotia. Tehtävässä voi aloittaa 2.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Palveluasumisyksikön asiakkaat ovat työikäisiä, jotka toiminnanohjauksen tai fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asukkaillamme on eri syistä johtuvaa muistamattomuutta, psyykkistä epävakautta ja somaattisia sairauksia. Perustehtävämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa siten, että asukkaamme voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä ja mielenterveyttä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Uuden Koskelan seniorikeskuksen uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2021. Muutto uusiin tiloihin on vuoden 2023 lopussa.

Sairaanhoitajana toimit kokonaisvaltaisen hoitotyön asiantuntijana ja vastuuhoitajana, suunnittelet, toteutat ja arvioit asiakkaan hoitoa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Lisäksi teet hoidontarpeen määrittelyä, toimit asiakkaan hoidossa yhteistyössä lääkärin kanssa, vastaat lääkehoidon toteuttamisesta, tuet ja ohjaat vastuuhoitajia työssään.

Toivomme sinulta kykyä työskennellä monialaisessa ryhmässä, mutta tarvittaessa kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon. Sinulla on aito kiinnostus asiakaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikömme toiminnan kehittämiseen ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot.

Päivittäiskirjaamisessa käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä sekä RAI-järjestelmä. Syksyllä 2020 otamme käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmän. Vakinainen henkilökunatmme osallistuu Kinestetiikka-koulutuksiin.

Kelpoisuusehto:
Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi:
kokemuksen työstä päihde- ja mielenterveysasukkaiden kanssa sekä kokemuksen neurologisesta hoitotyöstä tai käyttäytymisen kautta oireilevien hoivasta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Osastonhoitaja Maarit Lamminen, 09 310 29237.

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi