(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2019

Tehtävän kuvaus

Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän vastaanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Sinipirtti -osastolle sairaanhoitajaa vakinaiseen toimeen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä moniammatilliseen tiimiin!

Sijoitettavat lapset ovat alle 13- vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Sairaanhoitaja vastaa yhdessä ohjaajien kanssa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huolenpidosta. Hän osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö. Sairaanhoitaja toimii linkkinä osaston ja terveydenhuollon verkostoissa. Hän vastaa lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä sekä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitajan tehtävä on uusi ja tehtäväkuva on muovautumassa.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Haastattelut toteutetaan 10-11.12 Oulunkylän vastaanoton tiloissa.


Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot, kokemuksen lastensuojelusta, hyvän kirjaamistaidon, tehtävään soveltuvat lisäkoulutukset, esim. perhetyön koulutus, lääkehoitokoulutukset, Avekki-tyyppiset koulutukset ja Effica -tietojärjestelmän hallinnan.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lastenkodin johtaja Aki Partanen p.050 3444643 Vastaava ohjaaja Jaana Mikkilä p.040 8610870

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi