(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme sairaanhoitajaa kolmivuorotyöhön hoitovapaan sijaisuuteen ajalle 2.9.19-30.4.20. Sijaisuudelle on mahdollisesti tulossa jatkoa.

Osasto 13 on 25-paikkainen akuutti geriatrinen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan akuutisti sairaita potilaita. Potilaat tulevat osastolle jatkohoitoon HUS:n päivystysyksiköistä ja HUS:n alueen sairaaloista. Osaston toiminta-ajatuksena on potilaiden omatoimisuuteen tukeminen toimintakykyä edistävällä työotteella. Hoitotyössä korostuu moniammatillisuus. Hoidon tavoitteena on, että potilas kuntoutuu mahdollisimman nopeasti ja tähän tarvitsemme kaikkien ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä.

Osastolla on käytössä yhteisöllinen työvuorojen suunnittelukäytäntö, jossa jokainen työntekijä suunnittelee omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa terveet työajat-suositusten mukaisesti.

Haemme työyhteisöömme innostunutta ja positiivisen asenteen omaavaa sairaanhoitajaa. Odotamme Sinulta sitoutuneisuutta, paineensietokykyä, reipasta mieltä sekä halua olla mukana kehittämässä osastomme toimintaa.

Tarjoamme Sinulle kehitysmyönteisen, nuorekkaan ja avoimen työyhteisön, jossa keskustellaan asioista. Haluamme perehdyttää sinut uuteen työyksikköön ja työtehtäviin, kuten myös työympäristöön ja työvuorosuunnitteluun. Sairaalassa perehdytyksen tukena toimivat perehdytyssairaanhoitaja ja opetushoitaja. Suursuon sairaala on savuton sairaala.

Lisäksi Helsingin kaupunki tarjoaa runsaasti erilaista ammattiasi tukevaa koulutusta ja mahdollisuuden kehittyä ammatissa.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.


Luemme eduksi


kokemuksen akuuttihoitotyöstä sekä kokemuksen seniori-ikäisten hoitotyöstä.