(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Tehtävän kuvaus


Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän vastaanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Punapirtti -osastolle sairaanhoitajaa vakinaiseen toimeen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä moniammatilliseen tiimiin!

Sijoitettavat lapset ovat alle 13- vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Sairaanhoitaja vastaa yhdessä ohjaajien kanssa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huolenpidosta. Hän osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö. Sairaanhoitaja toimii linkkinä osaston ja terveydenhuollon verkostoissa. Hän vastaa lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä sekä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitajan tehtävä on uusi ja tehtäväkuva on muovautumassa.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Haastattelut toteutetaan 2.9-4.9.2019 Oulunkylän vastaanoton tiloissa.

Helsingin kaupunki työnantajana tarjoaa kattavat henkilöstöedut.

Täytä hakemus helsinkirekry.fi kautta.


Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto.

Luemme eduksi


kykyä kohdata ja auttaa kriisissä olevia asiakkaita, kykyä arvioida lapsen ja perheen tilannetta, hoidollista työotetta sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.