(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme sairaanhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen Naulakallion lastenkotiin.

Naulakallion lastenkoti on 31-paikkainen vaativaa laitoshoitoa tarvitseville 13-17 vuotiaille lapsille tarkoitettu sijaishuoltopaikka. Lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä. Lastenkotityön tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky sekä valmiuksien luominen omaan kotiin paluuseen tai itsenäiseen elämään. Lasten tilanteet vaativat aikuiselta vahvaa, välittävää läsnäoloa ja huolenpitoa.

Sairaanhoitajan tehtävänä on vastata asiakkainamme olevien lasten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kasvatuksesta, hyvinvoinnista, turvallisuudesta sekä asioiden hoitamisesta työvuorojensa aikana. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Sairaanhoitajalla on omalta osaltaan vastuu lapsen hoitoprosessin eteenpäin viemisestä, dokumentoinnista sekä neuvottelujen toteuttamisesta. Sairaanhoitajan tehtävän lisäksi työtehtäviin kuuluvat myös kodinhoidolliset työt.

Sairaanhoitaja tulee työskentelemään pääsääntöisesti osasto Leppälän moniammatillisessa tiimissä. Hän vastaa lisäksi kaikkien osastojen lääkehoitosuunnitelmien päivittämisestä sekä osallistuu koko laitoksen lääkehoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitaja toimii tarvittaessa myös linkkinä osastojen ja terveydenhuollon verkostoissa. Sairaanhoitajan tehtävä on uusi ja tehtäväkuva on muovautumassa.

Työ on itsenäistä ja haastavaa mutta myös palkitsevaa ja mielenkiintoista työtä ammatillisessa työryhmässä. Työ on jaksotyötä, joka muodostuu pääsääntöisesti aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroista.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto.

Luemme eduksi


hyviä tiimityöskentelytaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta.