(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme kehittämismyönteistä, ennakkoluulotonta ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa sairaanhoitajaa Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen palveluasumisyksikköön. Sijaisuus kestää lähes vuoden 2019 loppuun.

Palveluasumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia. Kummassakin ryhmäkodissa on 15 asukasta. Asumisyksikön asukkaat ovat monella tavalla syrjäytyneitä ja toimintakykyään syrjäytymisen tai sairauden vuoksi menettäneitä työikäisiä ihmisiä. Asukkaillamme on eri syistä johtuvaa muistamattomuutta, psyykkistä epävakautta ja somaattisia sairauksia siinä määrin, että he tarvitsevat arjessa selviytymiseen ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Perustehtävänämme on tuottaa hoitoa ja hoivaa siten, että asukkaamme voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä ja mielenterveyttä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.

Haemme nyt monialaiseen joukkoomme sairaanhoitajaa. Perustyö rakentuu asukkaiden arjessa olemisesta; päivittäisestä ohjaamisesta ja avustamisesta, niissä toiminnoissa, joista asukkaamme ei itsenäisesti selviydy. Toiminnassamme pyrimme tekemään asioita yhdessä. Sairaanhoitajana toimit kokonaisvaltaisen hoitotyön asiantuntijana, pääset hyödyntämään monipuolista sairaanhoitajan osaamista. Tuet vastuuhoitajia hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sairaanhoitajana vastaat yksikön kliinisestä hoitotyöstä ja lääkehoidosta.

Odotamme sinulta sosiaalista elastisuutta; kykyä työskennellä muuttuvissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Toivomme sinulta reipasta otetta työssäsi. Olet sisäisesti motivoitunut, ennakkoluuloton ja rohkea kokeilemaan uutta. Sinulle on tärkeää ihmisarvon kunnioittaminen sekä itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Pidät tärkeänä asiakaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikkömme toiminnan kehittämistä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja maltillisuus auttavat sinua menestymään tässä tehtävässä.

Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


TerveysEffica-, Pegasos- ja RAI-järjestelmän käyttökokemuksen.
Palveluasumisen prosessien tuntemisen.
Kokemuksen työskentelystä päihde-ja mielenterveys asiakkaiden kanssa.