(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sairaanhoitajaa sijaisuuteen Lännen psykiatria- ja päihdekeskuksen psykoosipotilaita hoitavaan työryhmään. Psykoosityöryhmä tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta potilaille, jotka ovat toipumassa psykoosisairaudesta ja/tai tarvitsevat pitkäaikaista seurantaa.

Potilaiden hoito työryhmässä toteutuu moniammatillisesti, jossa jokaiselle potilaalle nimetään sairaanhoitaja vastuutyöntekijäksi. Sairaanhoitajan tehtävänä on vastata kunkin potilaan hoitosuunnitelman toteutumisesta ja hoidon etenemisestä. Sairaanhoitajalta edellytetään aktiivista otetta ja ajoissa puuttumista potilaan voinnin niin vaatiessa.

Käytämme toipumisorientaatiota kuntoutuksemme viitekehyksenä, mikä tarkoittaa, että painotamme kuntoutuksessa potilaan omia voimavaroja, osallisuutta, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä. Potilasta kuullaan ja hänen mielipiteensä otetaan huomioon.

Työskentelymuodot ovat monimuotoisia ja joustavia. Teemme tiivistä yhteistyötä potilaan perheen ja verkoston kanssa, suosimme ryhmämuotoisia hoitoja ja teemme työtämme myös liikkuen ja jalkautuen. Sairaanhoitaja tekee yhteistyötä myös vertaisohjaajien kanssa ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Kokemusta psykoosipotilaiden hoidosta/kuntoutuksesta, joustavaa ja kehitysmyönteistä asennetta työhön ja työtapoihin sekä halukkuutta oppia uusia asioita. Työ vaatii hyviä tiimityötaitoja.