(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.9.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sairaanhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen.

Teinilän lastenkoti tarjoaa vaativan laitoshoidon tasoista kuntouttavaa hoitoa ja kasvatusta viidellä eri osastolla. Lastenkoti on profiloitunut lapsiin, joilla laitokseen tullessaan on monimuotoista psykiatrista ja neuropsykiatrista oireilua. Lapsilla on ikätasoisessa toimintakyvyssä suuria tai erittäin suuria puutteita.

Teinilän lastenkoti toimii kahdessa eri toimipisteessä, Pikalähetintie 15 sekä Oppipojantie 19. Lastenkodin paikkaluku on 33.

Sairaanhoitajan tehtävänä on kuntouttava hoito- ja kasvatustyö. Sairaanhoitaja vastaa lastenkodin lääkehoitosuunnitelman laatimisesta sekä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Tehtävä edellyttää lapsen läheisverkostojen kanssa työskentelyä. Sairaanhoitajan työtehtävään kuuluvat myös kodinhoidolliset tehtävät.

Lastenkotityön tavoitteena on lapsen ikätason mukainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky sekä valmiuksien luominen omaan kotiin paluuseen tai itsenäiseen elämään. Lasten tilanteet vaativat aikuiselta vahvaa, välittävää läsnäoloa ja huolenpitoa. Kuntouttavassa työssä luodaan lapsen kuntoutukselle yksilölliset tavoitteet.
Tavoitteiden ja valittujen kuntouttavien keinojen ja menetelmien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Palvelussuhde alkaa 3.12.18 tai sopimuksen mukaan.

Jätä hakemus www.helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto.

Luemme eduksi


hoidollista ja kuntouttavaa työotetta sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa. Hakijalta toivotaan kokemusta lastensuojelutyöstä ja psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia lapsen omaohjaajana sekä vaativahoitoisten lasten ryhmähallintaa.