(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, vuorotteluvapaan sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019

Sairaanhoitaja, vuorotteluvapaan sijaisuus

Työavain 2-14-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.04.2019 (päättyy 30.09.2019)
Hakuaika päättyy 22.03.2019 kello 15:45
Leppävaaran kotihoito , Karaportti 5 02710 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Kotihoito
Kotihoito

Tehtävän kuvaus: Haemme Leppävaaran kotihoitoon sairaanhoitajaa vuorotteluvapaan ajaksi. Toimipisteemme sijaitsee osoitteessa, Karaportti 5. Kotihoidossa sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin vastuuhenkilönä, osallistuu hoitotyöhön ja sen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Sairaanhoitajan työ kotihoidossa on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksentekotaito, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tiimi- ja verkostotyöosaaminen. Espoon kotihoidossa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä, Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, RAI-arviointiohjelma. Tarjoamme sinulle turvallisen työsuhteen, hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työantajan henkilöstöedut. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteesta www.espoo.fi.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja. Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Tehtävässä edellytetään ajokorttia ja hyvää suomen kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta kotihoidosta sekä RAI-arviointien tekemisestä ja hyödyntämisestä hoitotyössä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2606,32 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116 h 15 min/3 vkoa, jaksotyöLisätietoja tehtävästä
Aluevastaava Virpi Cavander
09 816 40149
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kotihoidon ohjaaja Päivi Schildt
09 816 83030
etunimi.sukunimi@espoo.fi