(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Viherlaakson muistipalvelukeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Sairaanhoitaja, Viherlaakson muistipalvelukeskus

Työavain 2-676-19
Vakinainen työsuhde alkaen 11.11.2019
Hakuaika päättyy 14.10.2019 kello 15:45
Viherlaakson muistipalvelukeskus , Kuusiniemi 13-15 02710 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Pitkäaikaishoito
Vanhusten hoito

Tehtävän kuvaus: Hei, sinä muistisairaiden ihmisten kohtaamisen ja hoidon ammattilainen, tervetuloa joukkoomme! Meillä on avoinna sairaanhoitajan tehtävä. Espoossa sijaitseva Viherlaakson muistipalvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista asumista 48 muistisairaalle ihmiselle. Keskus tarjoaa myös lyhytaikaishoivaa muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukena 15 asiakkaalle, päivätoimintaa sekä ympärivuorokautista puhelinneuvontaa. Henkilökuntaa meillä on 57. Toimintamme perustuu muistisairaiden ihmisten erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilökunnan korkeatasoiseen tietotaitoon. Henkilökunnan toiminnassa korostuu asiakkaiden toimijuuden tukeminen ja käytösoireiden ei-lääkkeellinen hoito. Toiminta on yhteisöllistä. Henkilökunta elää työpäivänsä yhdessä asiakkaiden kanssa. Omaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut vierailijat ovat kiinteästi mukana ja tukena asiakkaiden elämässä. Asiakkaat voivat asua meillä elämänsä loppuun asti. Sairaanhoitajana vastaat monipuolisesti asiakkaiden hyvinvoinnista. Huolehdit asiakkaiden sairaanhoidollista tarpeista ja hoidon suunnittelusta. Mahdollistat asiakkaiden osallistumisen arjen askareisiin ja harrastetoimintaan. Toimit tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisen, kotihoidon sekä muiden ammattilaisten, kuten lääkärin, apteekin, lähihoitajien, hoiva-avustajien ja laitosapulaisten kanssa. Teet hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä omahoitajan, asiakkaan ja omaisen kanssa. Huolehdit, että yksilölliset tarpeet toteutuvat hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Työtäsi ohjaavat ihmisyyttä kunnioittava arvopohja ja eettinen ajattelu, asiakkaiden elämänhistoria, elämäntavat ja tottumukset. Tehtävässä on varahenkilön työnkuva, joka tarkoittaa liikkumista talossa sisäisesti toimintalähtöisesti asiakastarpeiden mukaan työvuorossa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Sinulla on käytettävänäsi Espoon kaupungin henkilöstöedut, kuten sporttipassi, matkalippu, kimppajumpat, maksuttomat liput espoolaisiin uimahalleihin ja työterveyshuollon palvelut.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään - Love Lop lääkehoidon osaamiskoulutus 3 kk:n kuluessa Sitoutumista palvelukonseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseen - Valviran rekisteröitymistä - Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa - Hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta, aktiivisuutta - Halua oppia uutta sekä myönteistä asennetta hoivateknologian käyttöön - Valmiuksia harrastetoiminnan järjestämiseen

Arvostamme kokemusta ikääntyneiden/muistisairaiden hoidosta/palveluasumisesta, osaamista muistisairaiden toimintakyvyn edistämisestä, kuntoutuksesta sekä luovista työskentelytavoista. Arvostamme myös RAI -toimintakykymittarin tuntemusta, luovuutta sekä kiinnostusta uusien toimintakäytäntöjen kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö 116h 15min / 3vko, työ on kaksivuorotyötä


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Palveluvastaava Heidi Leppänen
043 825 5241
heidi.k.leppanen@espoo.fi

Palveluesimies Sirpa Kotsalo
043 824 6860