(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Vantaan sairaala, osasto 1
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Vantaan sairaala osasto 1

Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 22.06.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme sairaanhoitajaa Vantaan sairaalan geriatriselle kuntoutus- ja tutkimusosastolle. Meillä on hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki - tervetuloa iloiseen ja reippaaseen joukkoomme!

Sairaanhoitajan tehtävänkuva on laaja-alainen. Saat käyttää omaa ammattitaitoasi hyvin kokonaisvaltaisesti ja sen lisäksi toimit hoitotyön edustajana moniammatillisessa tiimissä.

Osasto 1:llä on 25 potilaspaikkaa. Suurin osa potilaista tulee jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Sairaanhoitajan työ on potilaan hoitamista ja sairaanhoidollista, mutta hyvin keskeistä on myös potilaan toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen tavoitteena mahdollisimman nopea kotiutuminen. Hoitotyötä tehdään yksilövastuisen hoitotyön periaattein potilaan omahoitajuutta toteuttaen.

Meillä on käytössä uusi potilastietojärjestelmän Apotti. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan käyttämään tätä uutta järjestelmää, joka myös ohjaa toimintaa ja sen myötä tullaan kehittämään hoitotyötä Apotin laatumittareita hyödyntäen.

Vantaan sairaala suuntaa tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on, että sairaala tuottaa laadukasta, vaikuttavaa ja potilaslähtöistä palvelua. Haluamme, että sairaala on vetovoimainen työpaikka, jossa jokaisen on hyvä työskennellä, arjen työ on sujuvaa ja omaa osaamista ja ammattitaitoa voi toteuttaa ja omaa työtään kehittää. Tätä kehittämistyötä teemme yhdessä.

Vantaan sairaala - ammattitaidolla sinulle!

Vantaan sairaalaan kuuluvat Seutulan maalaismaisemassa sijaitseva Katriinan sairaala ja Peijaksen sairaalassa sijaitseva akuuttigeriatrinen yksikkö. Katriinan sairaalassa on seitsemän sairaalaosastoa, joista jokainen on profiloitunut omaan erikoisalaansa, kuten esimerkiksi hoitamaan murtumapotilaita, aivoverenkiertohäiriöpotilaita, haavapotilaita ja infektiosairauksia. Peijaksen sairaalassa akuuttigeriatrisessa yksikössä on kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa sekä kotisairaala.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sairaanhoitaja (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus)

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta, valitulta henkilöltä voidaan pyytää todistus suoritetusta huumausainetestistä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko, 3-vuorotyö


Yhteystiedot:

Osastonhoitaja
Blomvall Tarja
0503122129
tarja.blomvall@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 8-15

Sairaalan poolin osastonhoitaja
Noora Laurikainen
noora.laurikainen@vantaa.fi
puh. 040 5388266

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.