(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, vakituinen, Kotikuntoutus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2020

Kotikuntoutus sijoittuu Espoon kaupungin vanhusten palvelujen kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa.

Sairaanhoitajan työ kotikuntoutuksessa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä, vuorovastaavan tehtäviä sekä oman tiimin vastuuhoitajana toimimista. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan toimiva arki ja tukea kotona asumista. Sairaanhoitaja vastaa vastuuhoitajana asiakkaidensa hoitosuunnitelmasta osana moniammatillista tiimiä sekä osallistuu hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Vuorovastaava vastaa työvuoronsa aikana mm. asiakasliikenteestä, ajanvarauksesta sekä arvioi resurssitarvetta yhdessä työnjärjestelijän kanssa. Asiakkaiden palvelujaksot yksikössä ovat kestoltaan muutamista päivistä neljään viikkoon.

Työ on jaksotyötä, johon kuuluu aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Työ sisältää varallaoloa viikonloppuisin.

Työpaikan nimi ja osoite: Kotikuntoutuksella on kaksi työpistettä, jotka sijaitsevat osoitteissa Maapallonkuja 2, 02210 Espoo ja Karaportti 5, 02610 Espoo. Työtehtävät sijoittuvat ensisijaisesti Karaportin osoitteeseen.
Työaika: 114h 45 min/ 3 viikossa
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa. Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä voimassa olevat Love-luvat tai niiden suorittaminen koeaikana sekä ajokorttia.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä, kuntoutuksesta ja kotihoidosta sekä RAI-arviointijärjestelmän tuntemus. Arvostamme ruotsin ja englannin kielen osaamista.

Tarjoamme suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työmatkatuen, liikunta/kulttuuriedun, työterveyshuollon ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.

Ennen kaikkea tarjoamme työpaikan, jossa pääset kehittymään ammatillisesti ja voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen.