(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Tuettu senioriasuminen, Kotihoito
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2019

Sairaanhoitaja, Tuettu senioriasuminen, Kotihoito

Työavain 2-325-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.07.2019
Hakuaika päättyy 19.06.2019 kello 15:45
Tuettu senioriasuminen , Säterinkatu 3 02600 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Kotihoito
Kotihoito

Tehtävän kuvaus: Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen tuettu senioriasuminen on osa Leppävaaran kotihoitoa. Tuetussa senioriasumisessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa. Sairaanhoitajan työ palveluasumisessa on pääosin asiakkaan kotona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perus- ja sairaanhoitoa. Työskentelet osana moniammatillista tiimiä, jonka tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Sairaanhoitaja vastaa yhdessä vastuuhoitajien kanssa asiakkaidensa hoitosuunnitelmasta sekä osallistuu hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Espoon kotihoidossa on käytössä Effica-asiakastietojärjestelmä ja RAI-arviointiohjelma. Työ on jaksotyötä, johon kuuluu tällä hetkellä pääsääntöisesti aamuvuoroja. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja oman työn sekä senioriasumisen kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä. Tervetuloa joukkoomme!


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta vanhustyöstä, kuntoutuksesta ja kotihoidosta sekä mielenterveys- ja päihdeosaamista. Lisäksi arvostamme ruotsin kielen ja englannin kielen osaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116,15 h/3 vkoa


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Kotihoidon aluevastaava Virpi Cavander
050 3827849
virpi.cavander@espoo.fi

Kotihoidon ohjaaja Yvonne Fiskars
043 8251913
yvonne.fiskars@espoo.fi