(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja Tapiolan kotihoitoon
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme Tapiolan kotihoitoon sairaanhoitajaa puolen vuoden sijaisuuden ajaksi. Sijaisuus mahdollisesti jatkuu.

Kotihoidossa sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin vastuuhenkilönä, osallistuu hoitotyöhön ja sen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen.

Sairaanhoitajan työ kotihoidossa on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksentekotaito, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tiimi- ja verkostotyöosaaminen.

Espoon kotihoidossa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä, Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, RAI-arviointiohjelma.

Tarjoamme sinulle turvallisen työsuhteen, hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työantajan henkilöstöedut. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteesta www.espoo.fi.

Tehtävässä edellytetään ajokorttia ja hyvää suomen kielen taitoa.

Työpaikan nimi: Tapiolan kotihoito

Työaika: 116.45h/3vko jaksotyö

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.


Arvostamme kokemusta vanhusten hoitotyöstä