Sairaanhoitaja, Tapiolan kotihoito, kesätyö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2021

Haemme Tapiolan kotihoitoon vuosilomasijaisuuteen kolmea sairaanhoitajaa tai alan opiskelijaa kesäkaudelle eriptuisiin sijaisuuksiin.

Kotihoidossa sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin vastuuhenkilönä, osallistuu hoitotyöhön ja sen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen.

Sairaanhoitajan työ kotihoidossa on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksentekotaito, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tiimi- ja verkostotyöosaaminen.

Espoon kotihoidossa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä, Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, RAI-arviointiohjelma.

Tarjoamme sinulle turvallisen työsuhteen, hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työantajan henkilöstöedut. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteesta www.espoo.fi.

Työpaikan nimi: Tapiolan kotihoito, Länsituuli 1, 3krs.
Työaika: 114:45h/kolmen viikon jaksotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja tai alan opiskelija.

Tehtävässä edellytetään: ajokorttia, Love-lääkelupaa sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme: kokemusta vanhustyöstä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot