(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Tapiolan kotihoito, kesätyö, 3 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme Tapiolan kotihoitoon 3 sairaanhoitajaa vuosilomasijaiseksi.

Kotihoidossa sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin vastuuhenkilönä, osallistuu hoitotyöhön ja sen suunnitteluun sekä kehittämiseen. Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen.

Sairaanhoitajan työ kotihoidossa on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön sekä itsenäisen työskentelyn. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksentekotaito, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tiimi- ja verkostotyöosaaminen.

Espoon kotihoidossa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä, Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä, RAI-arviointiohjelma.

Tarjoamme sinulle turvallisen työsuhteen, hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työantajan henkilöstöedut. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteesta www.espoo.fi.

Työn voi aloittaa sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Tapiolan kotihoito

Työaika: 38h45min/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään ajokorttia.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta vanhusten parissa työskentelystä, Love-lääkelupaa.