(Poistunut julkaisusta)

Sairaanhoitaja, Selviämishoitoasema
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2019

Sairaanhoitaja, Selviämishoitoasema

Työavain 2-432-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.07.2019
Hakuaika päättyy 24.06.2019 kello 15:45
Selviämishoitoasema , Vitikka 1 E 11 02630 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Terveyden- ja sairaanhoito

Tehtävän kuvaus: Haemme mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualueen selviämishoitoasemalle sairaanhoitajaa vakinaiseen toimeen. Selviämishoitoasema on kahdeksanpaikkainen osasto, joka on tarkoitettu erilaisten päihteidenkäyttäjien lyhytaikaista hoitoa varten silloin, kun potilas tarvitsee päihtymystilansa yhteydessä esiintyvien fyysisten tai psyykkisten oireiden vuoksi sairaanhoidollista seurantaa mutta ei ole sairaalahoidon tarpeessa. Selviämishoitoasema on avoinna ympäri vuorokauden, vuoden kaikkina päivinä. Selviämishoitoasemalla sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus asianmukaiseen jatkohoitoon sekä avovieroituksen toteuttaminen. Selviämishoitoasema toimii yhteistyössä poliisin kanssa. Yhteistyöhön kuuluu poliisin säilöön ottamien henkilöiden hoidon tarpeen arviointi, voinnin seuranta ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Selviämishoitoasema kuuluu lyhytaikaisen päihdehoidon palveluihin, joten yhteistyö on tiivistä erityisesti vieroitushoito -osaston, sosiaali- ja terveysneuvontapiste Linkin sekä muiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Työ on kolmivuorotyötä, työvuorossa toimitaan sairaanhoitaja-lähihoitaja -työparina. Sairaanhoitaja toimii työvuorossa vastaavana työntekijänä. Tehtävässä edellytetään rokotussuojaa ja suoritettua (tai koeaikana suoritettavaa) LOVe-LOP -koulutusta.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja.

Arvostamme : - työkokemusta mt- ja päihdepalveluista - itsenäistä työotetta - kehitysmyönteisyyttä


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2632,38 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 116 h 15 min / 3 viikon jaksossa


Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava sairaanhoitaja Elina Lehto
0438253490
elina.lehto@espoo.fi

Osastonhoitaja Sinikka Peromaa
0405201692
sinikka.peromaa@espoo.fi